Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ciper v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejše analize in podatke za digitalizacijo na Cipru, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava itd.

    zastava Cipra

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Cipra v DESI z oceno 20 in oceno 48,4

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017

Poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR) združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Digital Economy and Society Index) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Profil EDPR za Ciper: Prenesite PDF (EN) ali prenesete PDF (EL)

Informativni pregledi o telekomunikacijah EDPR: Prenesite PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Ciper se uvršča na 22. mesto po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2017. Ciper je v primerjavi z lanskim letom dosegel znaten napredek na področju povezljivosti. Zagotavljanje spletnih javnih storitev je blizu povprečja EU. Kljub dejstvu, da se uporabniki interneta ukvarjajo z najrazličnejšimi spletnimi dejavnostmi, lahko nizka raven digitalnih znanj in spretnosti zavira nadaljnji razvoj digitalnega gospodarstva in družbe.

Profil podjetja Desi za Ciper: Prenesite PDF (EN) ali Prenesi povzetek PDF (EL)

2016 Publikacije

Prenesite profil indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) countryDESI kot pdf (EN); povzetek pdf (EL)

Prenesite glavne kazalnike države kot predstavitev točke moči (EN)

Poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) v obliki dokumenta pdf (EN) (EL)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EDPR kot pdf (EN)

*Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – uspešnost držav pri digitalizaciji

V teh poročilih so predstavljeni podatki iz držav EU na področjih, kot so človeški kapital, povezljivost, vključevanje digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

Glej tudi