Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Češka republika v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejše analize in podatke za digitalizacijo na Češkem, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    zastava Češke republike

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Češke republike v DESI, ki prikazuje razvrstitev 19 in rezultat 49,1

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017 

Poročilo o evropskem poročilu o digitalnem napredku (EDPR) združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Digital Economy and Society Index) s političnimi vpogledi v posamezne države, kar nam omogoča spremljanje napredka vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavlja pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Profil češke republike EDPR: Prenesite PDF (EN) ali prenesete PDF (CS)

Informativni pregledi o telekomunikacijah EDPR: Prenesite PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Češka se je v DESI 2017 uvrstila na 18. mesto. V primerjavi z lanskim letom je država napredovala na področju digitalnih javnih storitev in ostala stabilna v človeškem kapitalu, vendar je poslabšala svojo uvrstitev v drugih razsežnostih. Država najbolje deluje na področju integracije digitalnih tehnologij s strani podjetij, predvsem zato, ker so številna MSP sprejela e-trgovino. Največji izziv države na digitalnem področju je izboljšati uporabo internetnih storitev, zlasti za e-upravo ter za zabavo in socialne namene.

Desi profil Češke republike: Prenesite celoten profil PDF (EN) ali prenesite povzetek PDF (CS)

2016 Publikacije

Prenesite profil države indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v obliki pdf (EN); povzetek pdf (CS)

Prenesite glavne kazalnike države kot predstavitev točke moči (EN)

Prenesite poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) o državi v obliki pdf (EN) (PS)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EDPR kot pdf (EN)

*Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – uspešnost držav pri digitalizaciji

V teh poročilih so predstavljeni podatki iz držav EU na področjih, kot so človeški kapital, povezljivost, vključevanje digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

Glej tudi