Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalne javne storitve v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Komisija spremlja kazalnike digitalnih javnih storitev v EU, da bi državljanom in vladam zagotovila, da v celoti izkoristijo potencial te tehnologije.

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic prek poročil indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) od leta 2014. Od leta 2023 in v skladu s programom politike za digitalno desetletje za leto 2030 je DESI zdaj vključen v poročilo o stanju digitalnega desetletja in se uporablja za spremljanje napredka pri doseganju digitalnih ciljev. 

Poročilo o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2022 – digitalne javne storitve

Merilo e-uprave za leto 2022

Merilo e-uprave ocenjuje zagotavljanje in zagotavljanje storitev e-uprave v 35 državah po vsej Evropi, 27 državah članicah EU ter Islandiji, Norveški, Švici, Albaniji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji in Türkiyeju. Državljani sodelujočih držav so ocenili digitalne vladne storitve ter obiskali in ocenili več kot 14,000 spletišč.

Graf digitalnih javnih storitev Desi 2022 prikazuje uvrstitev Estonije, Finske in Malte med najboljšimi tremi

Arhivski dokumenti

Dokumenti 2021

Dokumenti 2020

Dokumenti 2019

Dokumenti 2018

Dokumenti 2017

Dokumenti 2016

Dokumenti 2015

Dokumenti 2014

 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2021

Komisija je objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2021, ki spremlja digitalni napredek držav članic EU na ključnih področjih.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je od leta 2014 do leta 2022 povzel kazalnike digitalne uspešnosti Evrope in spremljal napredek držav EU.

Glej tudi

Uspešnost držav pri digitalizaciji

V poročilih o državah v digitalnem desetletju za leto 2023 je opisano, kako posamezne države članice delujejo v zvezi s ključnimi točkami digitalnega desetletja: Digitalne spretnosti, digitalne infrastrukture, digitalizacija podjetij in digitalizacija javnih storitev.

Sorodne vsebine