Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indeks človeškega kapitala in digitalnih znanj in spretnosti v digitalnem gospodarstvu in družbi

Komisija spremlja „internetne uporabniške spretnosti“ ter „napredna znanja in spretnosti ter razvoj“ po vsej EU, da bi zagotovila, da so ljudje opremljeni za digitalno desetletje.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2021

Komisija je objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2021, ki spremlja digitalni napredek držav članic EU na ključnih področjih.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je od leta 2014 do leta 2022 povzel kazalnike digitalne uspešnosti Evrope in spremljal napredek držav EU.

Glej tudi

Uspešnost držav pri digitalizaciji

V poročilih o državah v digitalnem desetletju za leto 2023 je opisano, kako posamezne države članice delujejo v zvezi s ključnimi točkami digitalnega desetletja: Digitalne spretnosti, digitalne infrastrukture, digitalizacija podjetij in digitalizacija javnih storitev.

Sorodne vsebine

Digitalne spretnosti

EU je oblikovala vrsto politik in pobud za izboljšanje digitalnih spretnosti delovne sile in...