Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitalna znanja in spretnosti ter delovna mesta

Evropska komisija je odločena odpraviti vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih ter spodbujati projekte in strategije za izboljšanje ravni digitalnih znanj in spretnosti v Evropi.

    Oseba, ki tipka na prenosni računalnik

GETTY

Vsi Evropejci potrebujejo digitalna znanja in spretnosti za študij, delo, komunikacijo, dostop do spletnih javnih storitev in iskanje zanesljivih informacij. Vendar pa mnogi Evropejci nimajo ustreznih digitalnih znanj in spretnosti. Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) kaže, da štiri od desetih odraslih in vsaka tretja oseba, ki dela v Evropi, nima osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. Prav tako je nizka zastopanost žensk v poklicih in študiju, povezanih s tehnologijo, saj je le 1 od 6 strokovnjakov za IKT in 1 od 3 diplomantov naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) ženske.

Evropska komisija je v evropskem programu znanj in spretnosti ter akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje določila cilje za zagotovitev, da bo do leta 2025 70 % odraslih imelo osnovna digitalna znanja in spretnosti. Cilj teh pobud je zmanjšati število oseb, starih od 13 do 14 let, ki ne dosegajo uspešnosti na področju računalništva in digitalne pismenosti, s 30 % (2019) na 15 % leta 2030.

Evropska platforma za digitalne spretnosti in delovna mesta je nova pobuda, ki se je začela v okviru programa Instrumenta za povezovanje Evrope. Ponuja informacije in vire o digitalnih znanjih in spretnostih ter možnosti za usposabljanje in financiranje.

Ozadje

Več kot 70 % podjetij je dejalo, da je pomanjkanje osebja z ustreznimi digitalnimi znanji ovira za naložbe. Evropa se sooča tudi s pomanjkanjem digitalnih strokovnjakov, ki lahko razvijejo najsodobnejše tehnologije v korist vseh državljanov.

Močno digitalno gospodarstvo, ki ga poganjajo Evropejci z digitalnimi znanji in spretnostmi, je ključnega pomena za inovacije, rast, delovna mesta in evropsko konkurenčnost. Širjenje digitalnih tehnologij močno vpliva na trg dela ter vrsto znanj in spretnosti, potrebnih v gospodarstvu in družbi. Države članice, podjetja, ponudniki usposabljanja, Evropska komisija in druge organizacije morajo sodelovati pri odpravljanju vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih.

Za spremljanje razvoja digitalnega prehoda in vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih Komisija vsako leto objavi DESI. Spremlja digitalno uspešnost držav članic na različnih področjih za spremljanje napredka in določa, kje so potrebna nadaljnja prizadevanja.

Najnovejše novice

Digitalno desetletje 2030: Komisija sprejela kazalnike za spremljanje digitalne preobrazbe Evrope in izdala smernice za države članice

Komisija je danes sprejela ključne kazalnike uspešnosti, da bi omogočila merjenje napredka pri doseganju ciljev digitalnega desetletja do leta 2030, in izdala smernice o tem, kako bi morale države članice strukturirati svoje nacionalne časovne načrte za doseganje digitalnih ciljev.

PRESS RELEASE |
Evrobarometer: Evropejci in Evropejke verjamejo, da bodo digitalne tehnologije ključnega pomena v njihovem vsakdanjem življenju

Glede na danes objavljeno novo raziskavo Eurobarometra štirje od petih Evropejcev menijo, da digitalne tehnologije postajajo vse pomembnejše v njihovem vsakdanjem življenju in da bi morala Evropa sprejeti več ukrepov za zagotovitev uspešne digitalne preobrazbe, s čimer bi potrdila evropsko vizijo in politiko digitalnega desetletja.

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalne spretnosti

EU je oblikovala vrsto politik in pobud za izboljšanje digitalnih spretnosti delovne sile in potrošnikov.

Podrobnejše informacije

Digitalno učenje in IKT v izobraževanju

Evropska komisija želi posodobiti izobraževanje in usposabljanje s financiranjem raziskav in inovacij ter spodbujanjem digitalnih tehnologij, ki se uporabljajo za učenje.

Pobude za digitalna znanja in spretnosti

Koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta ter druge pobude spodbujajo odličnost digitalnih znanj in spretnosti v različnih organizacijah, področjih in državah.

Povezane vsebine