Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

strokovnjaki za e-zdravje

Evropska komisija je ustanovila dve strokovni skupini, ki se ukvarjata z e-zdravjem: interesna skupina za e-zdravje in začasna projektna skupina za e-zdravje.

interesna skupina za e-zdravje

Skupina je bila ponovno ustanovljena leta 2020 in se je prvič sestala 13. julija 2020.  

Člani interesne skupine za e-zdravje so krovne organizacije in združenja, ki delujejo na evropski ravni. Predstavljajo naslednje sektorje in skupine: industrija zdravstvene tehnologije, bolniki, zdravstveni delavci in raziskovalna skupnost.

Interesna skupina za e-zdravje bo Komisiji zagotavljala nasvete in strokovno znanje, zlasti o temah, določenih v sporočilu o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva. Zlasti v zvezi z naslednjimi področji:

  • zdravstvene podatke, vključno s pripravo priporočila Komisije o evropski obliki izmenjave elektronskih zdravstvenih zapisov in nadaljnjo pripravo osnovnega sklopa tehničnih specifikacij ter boljšo interoperabilnostjo;
  • digitalne zdravstvene storitve;
  • vprašanja v zvezi z varstvom zdravstvenih podatkov in zasebnostjo;
  • kibernetska varnost za podatke o zdravju in oskrbi;
  • digitalna orodja za krepitev vloge državljanov in oskrbo, osredotočeno na posameznika;
  • umetna inteligenca in zdravje;
  • medsektorski vidiki, povezani z digitalno preobrazbo zdravstva in zdravstvenega varstva, kot so predlogi za financiranje in naložbe ter omogočitvene tehnologije.

Informacije o članih, sejah, vključno z dnevnim redom in zapisniki, se redno objavljajo v registru strokovnih skupin Komisije.

projektna skupina za e-zdravje

Ustanovljena je bila začasna projektna skupina za e-zdravje, ki bo Komisiji svetovala, kako v celoti izkoristiti potencial e-zdravja za varnejše, boljše in učinkovitejše zdravstveno varstvo v Evropi. Sestavljajo ga zdravstveni delavci, predstavniki pacientov, delegati medicinske, farmacevtske industrije in industrije IKT, pravni strokovnjaki in oblikovalci politik. Projektna skupina je pripravila poročilo s priporočili o tem, kako v letu 2020 v celoti izkoristiti e-zdravje.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.

Glej tudi

Evropska pobuda za slikanje raka

Evropska pobuda za slikanje raka bo sprostila moč slikanja in umetne inteligence v korist onkoloških bolnikov, zdravnikov in raziskovalcev.

Evropska pobuda „1+ Million Genomes“

Pobuda 1+ milijonov genomov (1+MG) bi lahko izboljšala preprečevanje bolezni, omogočila bolj posamezniku prilagojeno zdravljenje in podprla prelomne raziskave.

Upravljanje zdravstvenih podatkov

Evropska komisija je sprejela sporočilo in delovni dokument služb Komisije o digitalni preobrazbi zdravstva in oskrbe za spodbujanje ukrepov Evropske unije.