Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.

  upravljalec kamere s fotoaparatom

© image by ponsulak - Getty/iStock

Evropski filmski forum (EFF) je Komisija predlagala v svojem sporočilu iz leta 2014 o evropskem filmu v digitalni dobi. Cilj ESR je razviti strateško politično agendo, ki bo odprla nove perspektive za izzive in priložnosti, ki jih prinaša digitalna preobrazba.

Obstajajo različne pobude in pravila EU za filmsko industrijo, za katero veljajo zakonodaja o avtorskih pravicah, direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, konkurenčno pravo in program Ustvarjalna Evropa. Medtem pa javno financiranje in številne regulativne vidike v glavnem urejajo države članice. Države članice zagotavljajo 30-krat več javnih sredstev kot EU za avdiovizualni sektor.

Dialog Evropskega filmskega foruma z zainteresiranimi stranmi in državami članicami zagotavlja priložnosti za okrepitev sodelovanja med javnimi ukrepi ter omogoča izmenjavo strokovnega znanja in najboljših praks. Ta dialog nadaljuje Evropska komisija na različnih prizoriščih, zlasti na filmskih festivalih in na televizijskih trgih, kjer se uporabljajo različni formati, kot so konference, okrogle mize in delavnice.

Proces vključuje najrazličnejše akterje, vključno z organi držav članic, Evropskim parlamentom, Evropskim avdiovizualnim observatorijem in EFAD. Vključuje tudi nacionalne in vseevropske organizacije, ki podpirajo filmsko, televizijsko in igralno industrijo.

Naš cilj je, da bo forum s sklepi navedenih dogodkov olajšal konkretne prilagoditve evropskih sistemov financiranja in zagotovil jasna priporočila za države članice in avdiovizualno industrijo ter tako dodal vrednost prihodnjega pregleda podprograma MEDIA Ustvarjalna Evropa.

  Katera vprašanja obravnava Evropski filmski forum?

  • Financiranje in javna podpora:  ESR je prostor za razpravo o uporabi sodobnega filmskega financiranja, kot so zasebne naložbe tretjih oseb ali množično financiranje, ki se razvija z digitalno tehnologijo, terjavna podpora na nacionalni in lokalni ravni ter na ravni EU.
  • Evropski filmi in občinstvo: forumi spodbujajo tudi iskanje inovativnih praks sproščanja in promocije, da bi dela dosegla širše občinstvo.
  • Spodbujanje nadarjenosti in ustvarjalnosti: ESRje prostor, kjer se talenti, kompetence in ustvarjalnost obravnavajo z zaznavanjem potreb v razvijajočem se avdiovizualnem sektorju in podpiranjem izpopolnjevanja strokovnjakov.
  • Digitalni prehod: Digitalizacija in njen vpliv na družbo sta osrednji del programa MEDIA in se obravnavata na več dogodkih, pri čemer se ocenjujejo izzivi in priložnosti za nove avdiovizualne poslovne modele in tehnologijo ter razpravljajo o tem, kako ponuditi nove uporabniku in industriji prijazne rešitve za promocijo evropskih avdiovizualnih del.
  • Družbene spremembe: forum obravnava horizontalna vprašanja, kot sta ekologizacija in raznolikost.

  Izdaje Evropskega filmskega foruma

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Najnovejše novice

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Povezane vsebine

  Širša slika

  Avdiovizualne in medijske storitve

  Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

  Podrobnejše informacije

  Glej tudi

  Konvergenca medijev

  Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.