Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju v Bolgariji

Na tej strani je predstavljeno trenutno stanje izvajanja geografskega blokiranja v Bolgariji in lokalnih kontaktnih točk.

Izvršilni organ

  • Za podjetja v razmerju do potrošnikov (B2C)


Naslovkomisije za varstvo potrošnikov: sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 in 6.
1000 Sofija
Bolgarija
Tel.: +359 2 9330565 E
-pošta

  • Za medpodjetniško sodelovanje (B2B)

Nacionalna sodišča

Pomoč potrošniškim organom

(Evropski potrošniški center – Bolgarija)

14 Bacho Kiro Str.
1000 Sofia
Tel: +359 2 986 7672 faks:
+359 2 987 5508 E-
pošta

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

  • Zakon o storitvenih dejavnostih

Člen 29b (2) Če je prejemnik storitev potrošnik, so osebe iz prvega odstavka pod nadzorom po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Bolgarščina: На-sloj на н-gaga-sl-a-sl-kas-a-sl.--a-sl. --a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a-a--a. 29н.  (2) н н н-sloj-ga, gaga-sl-ka-sl-a-sll-a--a-gat-a--a-a--a-a--a-a-ga-ga-a-sl. 1 --a-gaga-sl.--a) на на нннннна нна нннннна на на на-shlа на нннна на ннннннна на на-shek-a.

  • Zakon o varstvu potrošnikov
  • Člen 191(7) Komisija za varstvo potrošnikov izvaja nadzor nad izvajanjem zahtev Uredbe (ES) 2018/302, če je potrošnik potrošnik.

Bolgarščina:  На-sloj на на на на на нна нна-gaga-gaga-gaga-gaga-gaga-gaga-
gast-aga-gaga-gaga-gaga-gaga-gaga-gaga-gaga-aga-gast-a-gast-a-gast-a-gast-a-gast-a-gast-a-gast-a-gat-agast-a, ki ga je treba sprejeti, ne glede na to, ali je bil na voljo, ali je bil/sl. на нннна-gaga (AliС) 2018/302 н н н н-sloj-gaga, gaga-gaga-a-gaa-gaga-a-sl-a-gare-gare-gare-gam-a-gare-gare.

  • Člen 225d

(1) Trgovcu v smislu Uredbe (ES) 2018/302, ki ni izpolnil zahtev iz členov 3, 4 in 5 Uredbe ter v primerih, ko je stranka t potrošnik, se naloži globa v višini od 500 do 3 000 BGN, samostojnim podjetnikom in pravnim subjektom pa se naloži premoženjska sankcija od 1000 do 5 000 BGN na vsak sam primer.
2) V primeru ponavljajoče se kršitve iz odstavka 1 je globa v višini od 1000 do 6 000 BGN, premoženjska sankcija pa od 2000 do 10 000 BGN. „

Bolgarščina: На-gali на на-sloj на на на ннна
-gaga-sl. 225н. (1) на нна на на на на а а на нннннн (нС) 2018/302, н-gaga н-gaga нна-gaga н-gaga-gaga-gaga-gare-gam-aa-gare на на на на на нннна. 3, 4 н 5 нн нннннна н н н н н н-gaga-aga-sl, gaga, gaga-gaga-gaga, gaga-sll-kavt-aga, gaga, gaga, ki ga je treba uporabiti, če je to v nasprotju s tem, ko je bilo na voljo, če je bilo to v nasprotju s tem, ali je bil н-sl. ра – ра-gaga-gaga-sl.-a-sl.--a-sl. t. i. gagav-sl.
(2) нарарнн нннннн нааар-sloj/sl. 1 раннана н н н н ранннр а 1000 нн 6000 δ., а а а н-gaga-gagast-gaga-gat-gat-gat-a-hm н н н ра-sl.

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geografsko blokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi