Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju v Bolgariji

Ta stran prikazuje stanje izvajanja geoblokiranja v Bolgariji in lokalne kontaktne točke.

    zastava Bolgarije

Izvršilni organ

  • Za podjetja v razmerju do potrošnikov (B2C)

Naslovkomisije za varstvo potrošnikov: sq. Slaveykov 4a, fl. 3,4 in 6. 1000 Sofija Bolgarija Tel.: +359 2 9330565 E -pošta

  • Za poslovanje med podjetji (B2B)

Nacionalna sodišča

Pomoč organom za varstvo potrošnikov

(Evropski potrošniški center – Bolgarija)

14 Bacho Kiro Str. 1000 Sofija Tel: +359 2 986 7672 Faks: +359 2 987 5508 E- pošta

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

  • Zakon o storitvenih dejavnostih

V primeru, da je prejemnik storitev potrošnik, so osebe iz prvega odstavka pod nadzorom v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Bolgarščina: Нанн на на на на нрннннннннннннннана на на на на нннннннн на на на на нннннннннрнннннннна на на на на на на нанннннннннна на на нннннннн. 29-Oprosti.  (2) нннннанн, нннаннннаннннн на на на на на нннннн нннннннн, нннана нн ан. 1 нннннана на на на нннннн ннна на нанна на наннна на на на на на наннннннна.

  • Zakon o varstvu potrošnikov
  • Komisija za varstvo potrošnikov izvaja nadzor nad izvajanjem zahtev Uredbe (ES) 2018/302, če je stranka potrošnik.

Bolgarščina:  Нанн на на на на на на на на ннннннннн нн.191 (7) на на на на на на на на на на на на наннннннннннна ннннрнннна на на на на на на нанннннннннннннннннаннннннннннннннрннна za to, da se jim ta izdelek ne more izogniti, da bi se jim lahko pridružili, da se jim ne bi pridružili in ki bi jih lahko zasledovali, da bi se lahko zvrstili, da bi se lahko izognili tudi drugim, ki bi se lahko pojavili v preteklosti, saj je bil v skladu z zakonom om za на на нннннн (на) 2018/302 нннннннн, нннанннннннн ннннн ннннн.

  • Člen 225d

(1) Trgovcu v smislu Uredbe (ES) 2018/302, ki ni izpolnil zahtev iz člena 3, člena 4 in člena 5 Uredbe in v primerih, ko je stranka t potrošnik, se naloži globa od 500 do 3000 BGN, samostojnim podjetnikom in pravnim osebam pa premoženjska sankcija v višini od 1000 do 5000 BGN za vsak posamezen primer. 2) V primeru ponovne kršitve iz odstavka 1 globa znaša od 1000 do 6000 BGN, premoženjska sankcija pa od 2000 do 10 000 BGN. .

Bolgarščina: Нанн на нанна на на на на ннннннна наннн на на ннн. 225–2005. (1) на на ннннннн нннннна на наннннн (ра) 2018/302, ннннн нннана на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на. 3, 4 н5 ннннннна нннна нннаннн, нннрннннн н нннннннн, ннана нннннна ннннннннн на на на на на а на а на а на а нанннннннн нрннннн нрннннннннннннннннннннннннн нрнннннннн ннннннннн zasliš ннна – ннннна нанананнн ранннр нн 1000 нн 5000 нн. на нннн нннн ннн нннан. (2) нрнннннрнарннннннннннн ннн ан. 1 а а а а ранннннр нн 1000 нн 6000 нн., а а а а а а а а а ннннннана наннр нар нарр нр 2000 ◆ 10 000 ◆.“;

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geoblokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi