Skip to main content
Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju v Luksemburgu

Na tej strani je predstavljeno stanje izvajanja Geoblockinga v Luksemburgu in lokalnih kontaktnih točk.

    luksemburška zastava

h2>Organ za izvršbo 

Pomoč organom za varstvo potrošnikov

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

Opustitvena tožba pred gospodarskimi sodišči

Sankcija v višini od 251 do 120 000 EUR v primeru nespoštovanja sodne odredbe

Loi du 26 Juin relative à certaines modalités d’app et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des customers dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la Directive 2009/22/CE, publièé dans Mémorial A – n° 445 du 28 juin 2019.

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geoblokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi