Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju v Romuniji

Ta stran prikazuje stanje izvajanja geoblokiranja v Romuniji in lokalne kontaktne točke.

    zastava Romunije

Izvršilni organ 

Pomoč organom za varstvo potrošnikov

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

Oba pristojna organa lahko uporabita sankcije od 5000 do 50000 levov.

  • Sklep št. 914/2019 o vzpostavitvi institucionalnega okvira in ukrepov za izvajanje Uredbe (EU) 2018/302

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geoblokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi