Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju na Slovaškem

Ta stran prikazuje stanje izvajanja geoblokiranja na Slovaškem in lokalne kontaktne točke.

  zastava Slovaške

Izvršilni organ 

Slovenská obchodná inšpekcia (Slovaška trgovinska inšpekcija)

Poštni naslov: Slovenská obchodná inšpekcia

Po Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovaška

Telefonska številka: +421 2 58 27 21 60

E-pošta: info@soi.sk

Pomoč organom za varstvo potrošnikov

Európske Spotrebiteľské centrum v SR (Evropski potrošniški center na Slovaškem)

Poštni naslov: Európske Spotrebiteľské centerm v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Slovaška

Telefonska številka: +421 905 528 477

E-pošta: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

 • Zakon o nadzoru in pomoči v primerih neupravičene geografske diskriminacije strank na notranjem trgu in o spremembi Zakona št. 128/2002 zb. o državnem nadzoru notranjega trga v zadevah varstva potrošnikov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih aktov • § 2 (organ pregona) • § 3 (kazni v primeru kršitve Uredbe)

 • Zakon o državnem nadzoru notranjega trga v zadevah varstva potrošnikov
  • Pristojnosti in postopki izvršilnega organa v zadevah B2C: § 6 in § 9 (kazni v primerih kršitev)
 • Zakon o varstvu potrošnikov
  • Zaščita in kršitve samo v primerih B2C: § 20a, § 21 in § 24 (sankcije in kazni v primeru kršitev
 • Zakon o storitvah na notranjem trgu
  • § 10 (prepoved geografske diskriminacije v zadevah B2C in B2B),
  • § 17 (izvršilni organ tudi za § 10)
  • § 18 (globe v primeru kršitve člena 10) 

Povezane vsebine

Širša slika

Geoblokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi