Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Upravljanje zdravstvenih podatkov

Evropska komisija je sprejela sporočilo in delovni dokument služb Komisije o digitalni preobrazbi zdravstva in oskrbe za spodbujanje ukrepov Evropske unije.

    Zdravnik, ki uporablja tableto

Zdravstveni podatki in upravljanje podatkov so ključnega pomena za krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe.

Varen dostop do zdravstvenih podatkov

Prva prednostna naloga sporočila o digitalni preobrazbi zdravja in oskrbe na enotnem digitalnem trgu se osredotoča na varen dostop državljanov do njihovih zdravstvenih podatkov, tudi kadar so v tujini. Cilj je državljanom omogočiti uveljavljanje pravice do dostopa do svojih zdravstvenih podatkov po vsej EU, med drugim vključno z interoperabilnostjo sistemov elektronskih zdravstvenih zapisov.

Personalizirana medicina

Druga prednostna naloga sporočila poudarja pomen personalizirane medicine prek skupne evropske podatkovne infrastrukture. Raziskovalci in drugi strokovnjaki bi morali združiti vire, kot so podatki, strokovno znanje, računalniške zmogljivosti za obdelavo in shranjevanje, za boljše preprečevanje zdravja ter hitrejšo in bolj personalizirano diagnozo in zdravljenje. Da bi to dosegli, si organi in druge zainteresirane strani izmenjujejo podatke in infrastrukturo za preventivo ter prilagojene raziskave in zdravljenje medicine.

Opolnomočenje državljanov

Tretja prednostna naloga je namenjena krepitvi vloge državljanov z digitalnimi orodji za povratne informacije uporabnikov in oskrbo, osredotočeno na posameznika. To ljudem omogoča, da skrbijo za svoje zdravje, spodbujajo preprečevanje ter omogočajo povratne informacije in interakcijo med uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva.

Izboljšane raziskave in zdravljenje

Dostop do zdravstvenih podatkov raziskovalcem pomaga pri natančnejših in hitrejših testih zdravil, ki bodo dana na trg. Kar zadeva izpit, je projekt AirPROM, ki ga je financirala EU, prispeval k razvoju prebojne tabletke proti astmi z uporabo digitalnih modelov dihalnih poti za napoved napredovanja bolezni in odziv na zdravljenje. Raziskave in razvoj tabletke so bile veliko hitrejše in učinkovitejše kot običajno. Ocenjuje se, da je bilo rešenih približno 20 let.

Z uporabo masovnih podatkov lahko raziskovalci pomagajo zdravstvenim delavcem in oblikovalcem zdravstvene politike, da prepoznajo, simulirajo, izberejo in spremljajo učinkovitost sedanjih in novih zdravljenj. Primeri projektov so:

 

Povezane vsebine

Širša slika

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.

Glej tudi

Evropska pobuda za slikanje raka

Evropska pobuda za slikanje raka bo sprostila moč slikanja in umetne inteligence v korist bolnikov z rakom, kliničnih zdravnikov in raziskovalcev.

strokovnjaki za e-zdravje

Evropska komisija je ustanovila dve strokovni skupini, ki se ukvarjata z e-zdravjem: interesna skupina za e-zdravje in začasna projektna skupina za e-zdravje.