Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropski akcijski načrt za medije in avdiovizualno področje

Cilj akcijskega načrta za medije in avdiovizualno področje (MAAP) je spodbuditi evropske medije in prispevati k ohranjanju evropske kulturne in tehnološke avtonomije v digitalnem desetletju.

  Ženska stoji pred različnimi zasloni, ki ponujajo pretakanje vsebine

Akcijski načrt za medije in avdiovizualno področje se osredotoča na sektor novičarskih medijev (tiskani in spletni tisk, radio in avdiovizualne storitve) ter avdiovizualni sektor – kinematografijo, televizijo, pretakanje videoposnetkov, video igre in inovativne oblike, kot so izkušnje navidezne resničnosti.

Ta dva sektorja se soočata s pomembnimi trendi in izzivi, ki so se s krizo zaradi COVID-19 pospešili. V tem okviru bo Evropska komisija pomagala evropskim medijem ne le, da bodo odporni, ampak tudi ostali konkurenčni na evropski in svetovni ravni, in sicer z združevanjem naložb in ukrepov politike.

Da bi dosegli te cilje, sporočilo temelji na treh temah in desetih ukrepih:

 1. Obnovitev: pomoč avdiovizualnim in medijskim podjetjem pri premagovanju trenutne nevihte ter zagotavljanju likvidnosti in finančne podpore z:
  • zagotavljanje interaktivnega orodja za zagotavljanje smernic evropskim avdiovizualnim podjetjem in podjetjem za novičarske medije o različnih virih podpore EU;
  • spodbujanje naložb za spodbujanje evropske avdiovizualne produkcije in distribucije s krepitvijo kapitalskih naložb na tem področju;
  • začetek pobude „NEWS“, ki bo združevala ukrepe in podporo industriji novičarskih medijev. 
 2. Transformacija: reševanje strukturnih vprašanj s pomočjo industriji pri soočanju z zelenim in digitalnim dvojnim prehodom v okviru ostre svetovne konkurence. To bo doseženo z:
  • vzpostavitev evropskega „medijskega podatkovnega prostora“ za podporo medijskih podjetij pri izmenjavi podatkov in razvoju inovativnih rešitev;
  • spodbujanje evropske industrijske koalicije virtualne in razširjene resničnosti (VR/AR), ki bo medijem EU pomagala izkoristiti napredek teh poglobljenih medijev;
  • pomoč industriji, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, in sicer z omogočanjem izmenjave najboljših praks in večjim poudarkom na okoljski trajnosti v programu Ustvarjalna Evropa MEDIA. 
 3. Omogočanje in opolnomočenje: določiti pogoje, da se omogoči več inovacij v sektorju, hkrati pa zagotoviti resnično enake konkurenčne pogoje in državljanom omogočiti lažji dostop do vsebin in sprejemanje informiranih odločitev z:
  • začetek dialoga z avdiovizualno industrijo, da bi se dogovorili o konkretnih ukrepih za izboljšanje dostopa do avdiovizualnih vsebin in njihove razpoložljivosti po vsej EU;
  • spodbujanje evropskih medijskih talentov z mentorstvom in usposabljanjem ter iskanjem in podpiranjem obetavnih evropskih medijskih zagonskih podjetij;
  • izboljšanje medijske pismenosti, namenjene krepitvi vloge državljanov, z zbirko orodij in smernicami za države članice v zvezi z obveznostmi glede nove medijske pismenosti iz direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah ter podpiranje oblikovanja neodvisnih alternativnih storitev zbiranja novic, ki lahko ponudijo raznolik nabor dostopnih virov informacij;
  • krepitev okvira sodelovanja med evropskimi regulatorji medijev v okviru Skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve (ERGA).

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Avdiovizualne in medijske storitve

Danes lahko naše najljubše oddaje gledamo ne samo na televiziji, ampak tudi na spletu. Za te predstave veljajo pravila enotnega trga.

Podrobnejše informacije

„Iniciativa za novice“

Svobodno, uspešno in pluralistično medijsko okolje je ključno za obveščanje državljanov, ohranjanje odgovornosti in krepitev odprtih, demokratičnih družb.

Orodje o možnostih financiranja avdiovizualnih in novičarskih medijev

Namen interaktivnega orodja za kartiranje je olajšati dostop do mehanizmov finančne podpore, povezanih z EU. Vsebuje informacije o možnostih financiranja za subjekte iz avdiovizualnega sektorja in sektorja novičarskih medijev. Udeležencem na medijskem trgu bo pomagal opredeliti...

Glej tudi

Konvergenca medijev

Preoblikovanje avdiovizualnega medijskega okolja ponuja potencial za nove izkušnje in priložnosti. Postavlja nam tudi številna vprašanja.

Evropski filmski forum

Evropski filmski forum je platforma za strukturiran dialog med oblikovalci politik in zainteresiranimi stranmi v avdiovizualnem sektorju.