Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Medijska pismenost

Medijska pismenost še nikoli ni bila tako pomembna, kot je danes. Državljanom vseh starosti omogoča krmarjenje po sodobnem medijskem okolju in sprejemanje informiranih odločitev.

    Ljudje, ki stojijo v vrsti branje na prenosnih računalnikih, časopisih, telefonih, tabličnih računalnikih, ki kažejo potrebo po medijski pismenosti ne glede na osebo ali napravo

© iStock by Getty Images -925256780 seb_ra

Medijska pismenost se nanaša na različne medije in načine distribucije. To je ključna veščina za vse državljane, ne glede na starost, saj jih opolnomoča in povečuje njihovo ozaveščenost. Pomaga tudi pri preprečevanju učinkov dezinformacijskih kampanj in lažnih novic, ki se širijo prek digitalnih medijev.

Nedavno revidirana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD) krepi vlogo medijske pismenosti. Od držav članic zahteva, da spodbujajo ukrepe za razvoj medijske pismenosti (člen 33a).

Revidirana direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah tudi obvezuje platforme za izmenjavo videov, da zagotovijo učinkovite ukrepe in orodja za medijsko pismenost. To je ključna zahteva zaradi osrednje vloge, ki jo imajo takšne platforme pri zagotavljanju dostopa do avdiovizualnih vsebin. Platforme morajo tudi povečati ozaveščenost uporabnikov o teh ukrepih in orodjih (člen 28b).

Strokovna skupina

Evropska komisija združuje deležnike medijske pismenosti v strokovni skupini za medijsko pismenost. Ta skupina se vsako leto sestane, da bi:

  • opredeliti, dokumentirati in razširiti dobre prakse na področju medijske pismenosti;
  • olajševanje mrežnega povezovanja med različnimi zainteresiranimi stranmi;
  • preučiti načine za usklajevanje politik EU, podpornih programov in pobud za medijsko pismenost.

Evropski teden medijske pismenosti

Visoka raven medijske pismenosti je ključni dejavnik, ki državljanom omogoča sprejemanje informiranih odločitev v digitalni dobi. Medijska pismenost je predpogoj za živahno, sodobno demokracijo. Evropski teden medijske pismenosti je pobuda Evropske komisije za spodbujanje medijske pismenosti in projektov po vsej EU. Zainteresirane strani medijske pismenosti na nacionalni ravni se spodbujajo, da organizirajo lastne dogodke med tem tednom ali okoli njega ter proslavijo in razpravljajo o medijski pismenosti. 

Evropski teden medijske pismenosti je potekal leta 2019. 

Oglejte si skladišče dogodkov.

Evropske nagrade za medijsko pismenost

Evropska komisija je v okviru evropskega tedna medijske pismenosti objavila razpis za zbiranje prijav z navdihujočih in vplivnih projektov na področju medijske pismenosti. Najboljši kandidati bodo povabljeni v Bruselj, da se potegujejo za tri nagrade na konferenci na visoki ravni v okviru evropskega tedna medijske pismenosti.

Oglejte si rezultate nagrad za medijsko pismenost

Najnovejše novice

National reports on the application of the Audiovisual Media Services Directive 2020-2022

Member States have reported on national measures to promote and develop media literacy skills.

REPORT / STUDY |
Mehanizmi, ki oblikujejo družbene medije in njihov vpliv na družbo – Poročilo o stanju na področju raziskav

Še zdaleč nismo popolnoma seznanjeni z dinamiko širjenja informacij po digitalnih medijih. Družbeni mediji so spremenili način dostopa do informacij, njihovega ustvarjanja in izmenjave, tako da so tradicionalni množični mediji postali sistem prepletenih horizontalnih komunikacijskih omrežij. Domišljena brezplačna in enakopravna svetovna mreža, obljubljena ob zidu interneta in družbenih medijev, je postala kibernetska sfera, ki temelji na programski opremi in temelji na gospodarskih in geopolitičnih interesih. To dejstvo je bistveno spremenilo način prenašanja in širjenja vsebin, zaradi česar

Povezane vsebine

Širša slika

Medijska svoboda in pluralizem

Evropska unija podpira medijsko svobodo in pluralizem kot stebra sodobne demokracije ter omogočata svobodno in odprto razpravo.

Glej tudi

Multimedijski ukrepi

Multimedijski ukrepi EU so namenjeni okrepitvi poročanja o zadevah EU z vidika več držav članic EU.

Boj proti dezinformacijam na spletu

Komisija se bori proti širjenju dezinformacij in napačnih informacij na spletu, da bi zagotovila zaščito evropskih vrednot in demokratičnih sistemov.