Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spletne platforme

Evropska komisija želi spodbuditi okolje, v katerem spletne platforme uspevajo, pravično obravnavajo uporabnike in sprejmejo ukrepe za omejitev širjenja nezakonitih vsebin.

    Ilustracija spletnih platform in družbenih omrežij

CC0

Kaj so spletne platforme in zakaj so pomembne

Spletne platforme so močno gonilo inovacij in imajo pomembno vlogo v evropski digitalni družbi in gospodarstvu. Zajemajo najrazličnejše dejavnosti, vključno s spletnimi tržnicami, družbenimi mediji, ustvarjalnimi vsebinami, trgovinami z aplikacijami, spletnimi mesti za primerjavo cen, platformami za sodelovalno gospodarstvo in iskalniki. Povečujejo izbiro za potrošnike, izboljšujejo učinkovitost in konkurenčnost industrije ter lahko povečajo udeležbo civilne družbe.

Spletne platforme imajo skupne ključne značilnosti, kot so uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za lažjo interakcijo med uporabniki, zbiranje in uporaba podatkov o takih interakcijah ter mrežni učinki. Zaradi teh omrežnih učinkov je uporaba platform z večino uporabnikov najbolj dragocena za druge uporabnike.

Danes milijon podjetij v EU že prodaja blago in storitve prek spletnih platform, več kot 50 % malih in srednjih podjetij, ki prodajajo prek spletnih tržnic, pa čezmejno prodaja.

Pristop Evropske komisije k spletnim platformam se osredotoča na spodbujanje zaupanja vrednega, zakonitega okolja v EU, ki temelji na inovacijah. V ta namen je Komisija v svojem sporočilu o spletnih platformah opredelila ključna področja. Vodilna politična načela so:

  1. ustvariti in ohraniti enake konkurenčne pogoje za primerljive digitalne storitve;
  2. zagotoviti odgovorno ravnanje spletnih platform za zaščito temeljnih vrednot;
  3. spodbujanje zaupanja in preglednosti ter zagotavljanje pravičnosti na spletnih platformah;
  4. ohraniti odprte in nediskriminatorne trge za spodbujanje podatkovno vodenega gospodarstva.

Akt o digitalnih storitvah

Komisija je decembra 2020 sprejela predlog akta o digitalnih storitvah. Akt o digitalnih trgih bo skupaj z aktom o digitalnih trgih ustvaril varnejši in bolj odprt digitalni prostor za vse uporabnike ter zagotovil enake konkurenčne pogoje za podjetja.

Akt o digitalnih storitvah ima tri posebne cilje: 

  1. Učinkoviteje zaščititi potrošnike in njihove temeljne pravice na spletu;
  2. Vzpostaviti močan okvir za preglednost in odgovornost za spletne platforme;
  3. Spodbujanje inovacij, rasti in konkurenčnosti na enotnem trgu.

Uredba EU o pravičnosti in preglednosti v odnosih med spletnimi platformami in podjetji

Uredba o odnosih med spletnimi platformami in podjetji vzpostavlja usklajen okvir za minimalno preglednost in pravice do pravnega varstva. Ščiti podjetja, ki so pri doseganju potrošnikov odvisna od spletnih platform, hkrati pa varuje inovacijski potencial platform.

Uredba spremlja opazovalna skupina EU za gospodarstvo spletnih platform. Spremlja in analizira najnovejše trende in vprašanja v gospodarstvu spletnih platform. Kot podjetje na spletni platformi lahko pomagate prepoznati glavne težave tako, da svoje izkušnje delite prek namenskega spletnega mesta.

Priporočilo o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam

Komisija je marca 2018 izdala priporočilo o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam. To temelji na sporočilu o boju proti nezakonitim spletnim vsebinam iz septembra 2017, s katerim je bila politična zaveza prenesena v (nezavezujočo) pravno obliko.

Algoritemska transparentnost

Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta izvaja poglobljeno analizo algoritemske preglednosti in odgovornosti. Pilotni projekt bo zagotovil poglobljeno študijo vloge algoritmov v digitalnem gospodarstvu in družbi. Zlasti, kako oblikujejo, filtrirajo ali prilagajajo pretok informacij.

Digitalne delovne platforme

Digitalne delovne platforme ustvarjajo priložnosti za podjetja, delavce in samozaposlene ter izboljšujejo dostop potrošnikov do storitev. Vendar pa novi načini dela prinašajo tudi nove izzive. Vedno težje je pravilno razvrstiti zaposlitveni status ljudi, kar v nekaterih primerih vodi do neustreznih pravic delavcev in socialne zaščite za nekatere. Poleg tega lahko uporaba algoritmov pri platformnem delu sproži vprašanja odgovornosti in preglednosti. 

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Podrobnejše informacije

Geografsko blokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi

pravila o elektronskem poslovanju v EU

Evropska komisija odpravlja spletne ovire, da bi lahko ljudje imeli popoln dostop do vsega blaga in storitev, ki jih podjetja v EU ponujajo na spletu.

Sveženj akta o digitalnih storitvah

Namen akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih je ustvariti varnejši digitalni prostor, v katerem so zaščitene temeljne pravice uporabnikov, in vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za podjetja.