Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tekoči načrt za standardizacijo IKT

Tekoči načrt EU vsebuje pregled predhodnih in dopolnilnih dejavnosti standardizacije IKT, ki se izvajajo v podporo dejavnostim politike EU.

    Dve osebi sedita za računalnikom, telesi proti zaslonu. Prekrivanje ima ikone kontrolnih seznamov in klopov.

© iStock by Getty Images - 1061357372 anyaberkut

Tekoči načrt za standardizacijo IKT za leto 2020 je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani za standardizacijo IKT. 

Načrt se posodablja vsako leto. V njem so navedene vse teme, opredeljene kot prednostne naloge politike EU, pri katerih bi morala imeti standardizacija, standardi ali tehnične specifikacije IKT ključno vlogo pri izvajanju politike.

Zajema tehnologije „horizontalnega pomena“. To so tehnologije, katerih uporaba ima širok učinek na različnih tehničnih področjih v okviru infrastruktur IKT in standardizacije IKT.

Na spletu si lahko ogledate tekoči načrt za COVID-19 in tekoči načrt za leto 2019. 

Če imate kakršna koli vprašanja ali predloge, se obrnite na tajništvo.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

IKT in standardizacija

Specifikacije IKT zagotavljajo, da se lahko izdelki povežejo in medsebojno sodelujejo, kar spodbuja inovacije ter ohranja odprte in konkurenčne trge IKT.

Glej tudi

Opredelitev specifikacij IKT

Evropska komisija je pri opredeljevanju novih tehničnih specifikacij IKT razvila prožen pristop k standardizaciji.