Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Certifikacijska skupina zainteresiranih strani za kibernetsko varnost

Ustanovljena je bila certifikacijska skupina deležnikov za kibernetsko varnost, ki svetuje glede strateških vprašanj v zvezi s certificiranjem kibernetske varnosti.

    Logotip interesne skupine za sodelovanje na področju kibernetske varnosti

O skupini

Splošna naloga certifikacijske skupine deležnikov za kibernetsko varnost je podpirati in olajšati strateška vprašanja v zvezi z evropskim certifikacijskim okvirom za kibernetsko varnost. Skupina bo agenciji ENISA na zahtevo svetovala o splošnih in strateških zadevah v zvezi z nalogami agencije ENISA v zvezi s trgom, standardizacijo in certificiranjem kibernetske varnosti.  

Skupina bo Evropski komisiji pomagala tudi pri pripravi tekočega delovnega programa Unije iz člena 47 zakona o varnosti Cybsercurity. Pripravila bo mnenje o tekočem delovnem programu Unije ter v nujnih primerih Komisiji in Evropski certifikacijski skupini za kibernetsko varnost svetovala o potrebi po dodatnih certifikacijskih shemah, ki niso vključene v tekoči delovni program Unije.

V skladu z aktom o kibernetski varnosti bo Evropska komisija skupaj z agencijo ENISA sopredsedovala sejam certifikacijske skupine deležnikov za kibernetsko varnost. Agencija ENISA bo zagotavljala tudi sekretariat skupine. Načeloma se skupina sestane trikrat na leto. 

Evropska komisija daje na voljo dnevne rede in zapisnike sej.

Člani

Skupino sestavlja do 50 članov iz različnih organizacij, med drugim akademskih ustanov, potrošniških organizacij, organov za ugotavljanje skladnosti, organizacij za razvoj standardov, podjetij in trgovinskih združenj ter drugih članskih organizacij, ki delujejo v Evropi in so dejavne na področju certificiranja kibernetske varnosti.

Skupina vključuje člane, imenovane iz evropskih organizacij za standardizacijo, kot so CEN – Evropski odbor za standardizacijo, Cenelec – Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki, ETSI – Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde. V skupino so vključeni tudi mednarodni organi za standardizacijo, kot so Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Evropsko sodelovanje za akreditacijo (EA) in Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB).

Dostop do celotnega seznama članskih organizacij (.pdf)

Srečanja

Dokumenti SCCG

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Politike kibernetske varnosti

Evropska unija si na različnih področjih prizadeva za spodbujanje kibernetske odpornosti, varovanje naše komunikacije in podatkov ter zagotavljanje varnosti spletne družbe in gospodarstva.

Glej tudi

Akt EU o kibernetski solidarnosti

Evropska komisija je 18. aprila 2023 predlagala akt EU o kibernetski solidarnosti, da bi izboljšala pripravljenost, odkrivanje in odzivanje na kibernetske incidente po vsej EU.

Akt EU o kibernetski varnosti

Akt o kibernetski varnosti krepi Agencijo EU za kibernetsko varnost (ENISA) in vzpostavlja certifikacijski okvir za kibernetsko varnost za proizvode in storitve.