Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Certifikacijska skupina deležnikov za kibernetsko varnost

Certifikacijska skupina deležnikov za kibernetsko varnost je bila ustanovljena za svetovanje o strateških vprašanjih v zvezi s certificiranjem kibernetske varnosti.

    Logotip skupine deležnikov za sodelovanje na področju kibernetske varnosti

O skupini

Splošno poslanstvo certifikacijske skupine deležnikov za kibernetsko varnost (SCCG) je podpirati in olajšati strateška vprašanja v zvezi z evropskim certifikacijskim okvirom za kibernetsko varnost. Skupina bo agenciji ENISA na zahtevo svetovala o splošnih in strateških zadevah v zvezi z nalogami agencije ENISA v zvezi s trgom, standardizacijo in certificiranjem kibernetske varnosti.  

Skupina bo tudi pomagala Evropski komisiji pri pripravi tekočega delovnega programa Unije iz člena 47 zakona o varnosti Cybsercurity. Izdala bo mnenje o tekočem delovnem programu Unije in v nujnih primerih Komisiji in Evropski certifikacijski skupini za kibernetsko varnost (ECCG) svetovala o potrebi po dodatnih certifikacijskih shemah, ki niso vključene v tekoči delovni program Unije.

V skladu z aktom o kibernetski varnosti bo Evropska komisija skupaj z agencijo ENISA sopredsedovala srečanjem certifikacijske skupine deležnikov za kibernetsko varnost. Agencija ENISA bo zagotavljala tudi tajništvo skupine. Načeloma se mora skupina sestajati trikrat na leto. 

Evropska komisija daje na voljo dnevne rede sej in zapisnike.

Člani

SCCG sestavlja do 50 članov iz različnih organizacij, med drugim akademskih ustanov, potrošniških organizacij, organov za ugotavljanje skladnosti, organizacij za razvoj standardov, podjetij in trgovinskih združenj ter drugih članskih organizacij, dejavnih v Evropi, ki se zanimajo za certificiranje kibernetske varnosti.

Skupina vključuje člane, imenovane iz evropskih organizacij za standardizacijo, kot so CEN-Evropski odbor za standardizacijo, Cenelec – Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki, ETSI-Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde. V skupini sodelujejo tudi mednarodni organi za standardizacijo, kot so Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Evropsko sodelovanje za akreditacijo (EA) in Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB).

Dostop do celotnega seznama organizacij članic (.pdf)

Srečanja

Dokumenti SCCG

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji

Komisija je danes objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji, da bi države članice spodbudila k razvoju in izvajanju usklajenega pristopa pri prehodu EU na pokvantno kriptografijo. To bo pomagalo zagotoviti, da bodo digitalne infrastrukture in storitve EU varne v naslednji digitalni dobi.

Povezane vsebine

Širša slika

Politike kibernetske varnosti

Evropska unija si na različnih področjih prizadeva za spodbujanje kibernetske odpornosti, varovanje naše komunikacije in podatkov ter zagotavljanje varnosti spletne družbe in gospodarstva.

Glej tudi

Akt EU o kibernetski varnosti

Akt o kibernetski varnosti krepi Agencijo EU za kibernetsko varnost (ENISA) in vzpostavlja certifikacijski okvir za kibernetsko varnost za proizvode in storitve.