Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska strategija za boljši internet za otroke (BIK+)

Digitalna udeležba, opolnomočenje in zaščita v novi evropski strategiji za boljši internet za otroke (BIK+).

    grafika otroka, ki uporablja prenosni računalnik v ospredju, najstnik v ozadju z uporabo mobilnega telefona

Nova strategija za boljši internet za otroke (BIK+), sprejeta 11. maja 2022, bo zagotovila, da bodo otroci v novem digitalnem desetletju zaščiteni, spoštovani in opolnomočeni na spletu v skladu z evropskimi digitalnimi načeli. Na voljo je tudi otrokom prijazna različica strategije BIK+. Ta nova strategija temelji na prvi evropski strategiji za boljši internet za otroke (BIK).  Od leta 2012 se je veliko spremenilo na področju tehnologije in zakonodaje EU, na voljo pa je tudi zbirka ustrezne zakonodaje.

BIK+ odraža prispevke širokega spektra pogledov, predvsem otrok. Otroci bodo vključeni v njegovo izvajanje in spremljanje.

Naša vizija je za starosti primerne digitalne storitve, pri čemer je vsak otrok v Evropi zaščiten, opolnomočen in spoštovan na spletu, nihče pa ni zapostavljen.

BIK+, vodilna pobuda evropskega leta mladih 2022, predlaga ukrepe v zvezi s tremi stebri:

  1. varne digitalne izkušnje za zaščito otrok pred škodljivimi in nezakonitimi spletnimi vsebinami, ravnanje, stiki in tveganji kot mladi potrošniki ter za izboljšanje njihovega dobrega počutja na spletu z varnim, starosti primernim digitalnim okoljem, ustvarjenim na način, ki spoštuje otrokove koristi;
  2. digitalno opolnomočenje, tako da vsi otroci, tudi tisti, ki so v ranljivem položaju, pridobijo potrebna znanja in spretnosti ter kompetence, da se lahko varno in odgovorno izražajo v spletnem okolju;
  3. aktivno sodelovanje, spoštovanjeotrok, ki jim daje besedo v digitalnem okolju, z več dejavnostmi, ki jih vodijo otroci, za spodbujanje inovativnih in ustvarjalnih varnih digitalnih izkušenj.

V okviru BIK+ bo portal Boljši internet za otroke še naprej zagotavljal številne vire in najboljše prakse v sodelovanju z mrežo centrov za varnejši internet v državah članicah, ki jih sofinancira EU in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem.

Kodeks EU o starostni zasnovi, prizadevanju za standardizacijo zagotavljanja in preverjanja starosti v Evropi, podpori hitremu ocenjevanju nezakonitih in škodljivih vsebin ter zagotavljanju, da številka 116 111 nudi pomoč žrtvam spletnega ustrahovanja. To je le nekaj novih pobud za zagotavljanje konkretnih rešitev za boljšo in zdravo uporabo interneta za otroke in mlade. Sodelovanje in podpora industrije in držav članic sta ključna za uresničitev teh načrtov.

Sodelovanje mladih ostaja prednostna naloga. BIK+ podpira aktivno sodelovanje otrok in spoštuje njihova stališča, na primer z organizacijo ocene strategije BIK+ pod vodstvom otrok vsaki dve leti, povečanjem dejavnosti med vrstniki na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter pričakovanjem, da se bo industrija posvetovala z mladimi uporabniki.

Nova strategija bo še naprej prispevala k razvoju politik v državah članicah EU. Komisija bo še naprej delila izkušnje, strokovno znanje in vrednote z mednarodnimi organizacijami in partnerji ter podpirala skupni pristop k digitalnim pravicam otrok po vsem svetu.

BIK+ je digitalni del celovite strategije EU o otrokovih pravicah iz leta 2021.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Digitalne pravice in načela: digitalna preobrazba za državljane EU

Komisija pozdravlja dogovor, dosežen s Parlamentom in Svetom o evropski izjavi o digitalnih pravicah in načelih. Izjava, predlagana januarja, določa jasno referenčno točko o vrsti digitalne preobrazbe, osredotočene na človeka, ki jo EU spodbuja in ščiti doma in v tujini.

Povezane vsebine

Širša slika

Ustvarjanje boljšega interneta za otroke

Strategija za boljši internet za otroke zagotavlja ukrepe za opolnomočenje mladih pri raziskovanju digitalnega sveta.

Glej tudi

Dan varnejšega interneta

Dan varnejšega interneta spodbuja varnejšo in odgovornejšo uporabo spletne tehnologije za otroke in mlade po vsem svetu.

Varnejši internetni centri

Centri za varnejši internet obveščajo, svetujejo in pomagajo otrokom, staršem, učiteljem in skrbnikom pri digitalnih vprašanjih ter boju proti spolni zlorabi otrok na spletu.