Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Företag

Om du är ett Wi-Fi Installationsföretag, läs den här sidan för att lära dig mer om WiFi4EU och dess tekniska specifikationer.

    ””

Vad är WiFi4EU och hur fungerar det?

WiFi4EU är ett EU-initiativ som ger kuponger till ett värde av 15 000 EUR för att täcka utrustning och installationskostnader för Wi-Fi-åtkomstpunkter till tusentals kommuner i hela Europa. Stödmottagarna väljer de ”centrum för samhällslivet” där WiFi4EU-hotspotsen är installerade. Wi-Fi hotspots är vanligtvis installerade i offentliga utrymmen inomhus eller utomhus, där inga liknande erbjudanden om gratis Wi-Fi-anslutning redan finns. Dessa kan omfatta rådhus, vårdcentraler, torg, gågator och mycket mer. 

Det är ett förenklat finansieringssystem som för första gången tillhandahåller kuponger som kommunerna överför till de Wi-Fi-installationsföretag som inrättade mottagningscentrumen.

Kommuner som får en kupong är fria att definiera och upphandla sina lokala Wi-Fi-installationsprojekt i enlighet med tillämpliga upphandlingsregler. De kan konsultera förteckningen över registrerade Wi-Fi-installationsföretag som är verksamma i deras geografiska område.

Registrering på portalen

När en kommun framgångsrikt har ansökt om en kupong har de en period på 18 månader för att säkerställa installationen av WiFi4EU-hotspoten. De inleder en upphandlingsprocess för att välja ett Wi-Fi-installationsföretag. Som Wi-Fi-installationsföretag måste du registrera dig på webbportalen för att få ersättning till värdet av kupongen från Europeiska kommissionen.

Hur man registrerar sig som ett Wi-Fi Installationsföretag

Wi-Fi-installationsföretag kan registrera sig på WiFi4EU-portalen via ett särskilt avsnitt, där du uppmanas att lämna följande uppgifter:

  • information om företaget
  • information om det geografiska område (länder eller områden i ditt land) där ditt företag är verksamt
  • information om en kontaktperson

Registrering på WiFi4EU-portalen av Wi-Fi Installationsföretag är avgörande för inlösen av kupongerna.

Tekniska specifikationer

De tekniska kraven för WiFi4EU-näten fastställs i den vanliga fråga 27 och specificeras närmare i ansökningsomgångsvillkoren och i mallen för bidragsavtal. Dessa krav anger det minsta antalet åtkomstpunkter inomhus och utomhus samt de tekniska möjligheterna för var och en av dessa åtkomstpunkter. Se punkt 6.2.2 i ansökningsomgångsvillkoren för den fullständiga tekniska specifikationen.

Betalningsförfarande

Värdet på kupongen på 15 000 EUR betalas direkt till installationsföretagen av Europeiska kommissionen inom högst 60 dagar. Denna betalning genomförs genom banköverföring, efter bekräftelse från Europeiska kommissionen om att WiFi4EU-hotspotsen är i drift. Det är uteslutande via portalen som installationsföretaget och den berörda kommunen meddelar att Wi-Fi-nätet är installerat och driftsatt. När kommissionen har kontrollerat dessa uppgifter betalas summan av kupongen direkt till installationsföretaget. Kommunen fastställer eventuella saldon över värdet på kupongen på grund av Wi-Fi-installationsföretaget.

Kontakta oss

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Läs mer

Översikt

WiFi4EU

Initiativet WiFi4EU främjar fri tillgång till wifi på offentliga platser, t.ex. parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdcentraler och museer i kommuner i hela Europa.

Se också

WiFi4EU: Medborgare

Medborgare och gäster från lokala kommuner inom EU har tillgång till gratis Wi-Fi på offentliga platser tack vare WiFi4EU.

WiFi4EU: Kommuner

När en utlysning är öppen är kommuner inom EU berättigade att ansöka om en kupong som en del av WiFi4EU-initiativet. Kupongerna, värda 15 000 EUR vardera, syftar till att hjälpa till att ge ditt samhälle en gratis offentlig anslutning.