Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Wifi-företag

WiFi4EU är ett initiativ för att installera tusentals gratis wifi-nät på offentliga platser i kommuner i hela EU. Installerar ditt företag wifi-nät? Vill du veta mer om WiFi4EU och de tekniska specifikationerna? Läs mer här.

    " "

Vad är WiFi4EU och hur fungerar det?

WiFi4EU är ett EU-initiativ där tusentals kommuner i EU kan ansöka om en check på 15 000 euro för att täcka kostnaderna för utrustning och installation av wifi-nät. De kommuner som får en check väljer själva vilka offentliga platser som ska få trådlöst internet. Det kan vara platser inomhus eller utomhus där det inte redan finns gratis wifi, t.ex. kommunhus, vårdcentraler, torg och gågator.

Anslagen fördelas genom checkar som kommunerna överlåter åt de företag som installerar wifi-näten.

Kommunerna kan själva utforma och upphandla wifi-installationen i enlighet med gällande upphandlingsregler. I listan på WiFi4EU-portalen kan de se vilka wifi-företag som har registrerat sig för deras geografiska område.

Registrering på portalen

När kommunerna har fått sin check har de 18 månader på sig att installera WiFi4EU-näten. De gör en upphandling för att välja ut det wifi-företag som ska sköta installationen. För att kommissionen ska lösa in checkarna måste wifi-företagen vara registrerade på portalen.

Så registrerar du ditt wifi-företag

Alla wifi-företag kan registrera sig på WiFi4EU-portalen (wifi4eu.eu) och ska då lämna följande uppgifter:

  • Uppgifter om företaget
  • Uppgifter om det geografiska område där företaget är verksamt (land eller region)
  • Uppgifter om kontaktperson

Gå till WiFi4EU-portalen

Registrering på portalen är en förutsättning för att kunna lösa in WiFi4EU-checken.

Tekniska specifikationer

De tekniska kraven för WiFi4EU-näten beskrivs på portalen under ”Vanliga frågor” (se fråga–svar nr 27) och i villkoren för ansökningsomgången och mallen för bidragsavtalet. Kraven omfattar minsta antal åtkomstpunkter inomhus och utomhus samt teknisk kapacitet. Se punkt 6.2.2 i villkoren för ansökningsomgången för fullständiga tekniska specifikationer.

Betalning

EU-kommissionen betalar ut checken på 15 000 euro direkt till wifi-företaget inom 60 dagar. Utbetalningen görs som banköverföring när kommissionen har kontrollerat att WiFi4EU-nätet fungerar som det ska. Wifi-företaget och kommunen måste via portalen anmäla att wifi-nätet är installerat och i drift. Så snart kommissionen har kontrollerat uppgifterna betalas checkens värde ut direkt till wifi-företaget. Kommunen betalar sedan den eventuella mellanskillnaden om företagets kostnader överstiger checkens värde.

Kontakta oss

 

Aktuellt

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Povezane vsebine

Širša slika

WiFi4EU | Gratis wifi i EU

Initiativet WiFi4EU ska ge gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdcentraler och museer i hela EU.

Glej tudi

WiFi4EU: Allmänheten

Invånare och besökare i kommuner i EU kan snart använda gratis internet på offentliga platser tack vare WiFi4EU. Din kommun kan ansöka om en check från EU för att täcka kostnaderna för att installera ett nytt wifi-nät.

Wifi4EU: Kommuner

Kommuner i EU kan ansöka om en WiFi4EU-check värd 15 000 euro för att installera trådlöst internet på olika offentliga platser.