Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Digital ansökningsomgång för den gemensamma europeiska referensramen för energibesparande tillämpningar

Syftet med detta mäklarevenemang är att skapa ett forum där potentiella sökande kan diskutera idéer och samarbetsmöjligheter samt klargöra eventuella frågor om ansökningsomgångens text.

Mobile-background-with-elements-connected-internet

Image by Freepik

I handlingsplanen för energidigitalisering, som antogs den 18 oktober 2022, efterlystes utveckling av en gemensam europeisk referensram (CERF), inbegripet ett referenssystem med öppen källkod, för en konsumenttillämpning som möjliggör frivilliga minskningar av energiförbrukningen och därigenom bidrar till att minska energikostnaderna.

För att stödja detta arbete inledde GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik den DIGITALA ansökningsomgången för EU:s referensram för energibesparing, som lanserades den 11 maj 2023 och som är öppen till och med den 26 september 2023. Syftet med denna inbjudan att lämna förslag är att inrätta och främja ett allmänt antagande av en gemensam europeisk referensram (CERF) för energibesparande tillämpningar i hela EU. Denna ram kommer att omfatta ett referensgenomförande med öppen källkod för energi- och kostnadsbesparande konsumenttillämpningar. Denna referensram är utformad för integrering i både kommersiella och icke-kommersiella tillämpningar.

Den första delen av mäklarevenemanget kommer att ägnas åt presentationen av inbjudan av företrädare för Europeiska kommissionen, följt av en frågestund. Under den andra delen av evenemanget uppmanas deltagarna att dela med sig av sina förslag till inbjudan att lämna förslag, som kan utgöra möjligheter för konsortier, och presentera planer samt information om organisationer som är villiga att bidra till utarbetandet av förslag.

Vänligen meddela oss senast den26 juni 2023 om er villighet att lägga fram en pitch (3 minuter) och/eller information om er organisation som potentiell konsortiepartner (1 minut) på CNECT-E4@ec.europa.eu.

Tidsplan

29 juni 2023 kl. 14.00–16.00 (centraleuropeisk tid)

Förslag till dagordning

15 minuter att

Kommissionens inledning – presentation av inbjudan att lämna förslag

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik

55 minuter att

FrågeA och presentationer av ritningar

Evenemangsdeltagare – kommissionens tjänster

50 minuter att

Diskussioner och kontaktskapande aktiviteter

Evenemangsdeltagare

Ytterligare information