Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

eArchiving: 3:e geospatiala konferensen om digitala register

Sloveniens arkiv, Geoarh och DLM-forumet anordnar den 3:e geospatiala konferensen om digitala register. Europeiska kommissionens initiativ eArchiving kommer också att presenteras vid konferensen.

Temat för konferensen är Hållbar tillgång till digitala geospatiala register i den digitala framtiden. Detta kommer att vara ett 2-dagars hybridevenemang som sammanför och kopplar samman intressenter, geospatiala dataproducenter, arkiv, databaser, leverantörer av lösningar och deras användare.

Vi välkomnar bidrag från deltagarna om följande ämnen:

  • Hållbar tillgång till geospatiala register i den digitala framtiden (geospatial roll i den digitala ekonomin, AI-tillämpningar och geoAI-tillämpningar, EU:s initiativ för grön omställning osv.)
  • Geospatiala register (dokumentationskrav, metadata, interoperabilitetsaspekter av hållbar åtkomst, tillämpliga standarder osv.)
  • Bästa praxis, verktyg och lösningar för bevarande och återanvändning av tidsserier för geospatiala register
  • Är framtiden digital och hur? (Framtida behov, frågor och vägar framåt, rundabordsdiskussion och slutsatser)

Om du är intresserad av att bidra med dina kunskaper är inbjudan att lämna in dokument till konferensen öppen tillden 7 april 2023.

Organisationen vill att mötet ska vara så interaktivt, mångsidigt och inkluderande som möjligt, så att olika typer av bidrag välkomnas.

Anmälningsblanketten för konferensen är nu öppen.

Läs mer om konferensen, programmet, det utvidgade abstrakta formuläret och praktisk information.