Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

European News Media Forum: industriell omvandling

Det andra europeiska nyhetsmedieforumet kommer att samla talare från press, tv, radio, tidskrifter, onlinemedier och mer för att diskutera industriell omvandling.

Titta på inspelningar på sidan för evenemangsrapport 

 

Efter en första upplaga om journalisters säkerhet kommer detta andra europeiska nyhetsmedieforum (ENMF) att fokusera på utmaningar och innovationer inom europeiska nyhetsmedieorganisationer. Man kommer att undersöka viktiga frågor för branschen: inkomstflöden, affärsmodeller, samhällsengagemang, mångfald, mediekonvergens, nya format och partnerskap.

Vi kommer att utforska dessa ämnen med ledande europeiska mediechefer från hela Europa och resten av världen, samt med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, och EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, Věra Jourová.

Sessionerna kommer att bestå av en rad olika format: scenpresentationer, fihabchattar, små paneler och duschar. Registrerade deltagare kommer att kunna interagera med talarna via Slido.

Ta reda på programmet