Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

De europeiska forsknings- och innovationsdagarna 2022

Europeiska forsknings- och innovationsdagarna är Europeiska kommissionens årliga flaggskeppsevenemang för forskning och innovation, där beslutsfattare, forskare, entreprenörer och allmänheten möts för att diskutera och forma framtiden för forskning och innovation i och utanför Europa.

banner of the European Research and Innovation Days 2022

European Commission