Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Handels- och teknikrådets arbetsgrupp 9 – Webinar: Immateriella rättigheter och små och medelstora företag i den digitala ekonomin

Detta är det tredje webbseminariet för handels- och teknikrådets arbetsgrupp 9 för att främja tillgång till och användning av digitala verktyg för små och medelstora företag.

Användningen av immateriella rättigheter kan vara avgörande för att små och medelstora företag i EU och USA ska kunna blomstra och växa. Webbseminariet kommer att inriktas på teman som rör immateriella rättigheter och den gröna och digitala omställningen.

Deltagarna kommer att ha möjlighet att utbyta bästa praxis för att maximera internationella affärsmöjligheter och samtidigt skydda immateriella rättigheter. Andra diskussionsområden kommer att belysa den roll som immateriella rättigheter spelar när det gäller att locka till sig investeringar och rådgivning till små och medelstora företag om hur de bäst kan skyddas.

Webbinariet kommer att anordnas online via Interactio, där evenemanget kan följas på en rad olika språk. Evenemanget kommer att äga rum den 7 juli 2022 kl. 15.00 —17:00 CEST.