Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Webbserie 10: Utbildning för bredbandskunskap

Den tionde säsongen med kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad online som erbjuds Europeiska nätverket för bredbandskompetens kommer att behandla ett antal ämnen, t.ex. följande: EU:s nya regler för statligt stöd, satellituppkoppling och framsteg i det digitala decenniet.

Title, ‘BCO Network: WEBseries 10 – Training for Broadband Competence Offices’, over a flat coloured background with a discrete geometric pattern of triangles.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Alla medlemmar i det europeiska nätverket för bredbandskompetens (BCOs) kan anmäla sig till dessa sessioner. Översiktsprogrammet för säsongen 10 beskrivs nedan. en detaljerad dagordning kommer att göras tillgänglig direkt för deltagarna. Om inget annat anges kommer alla sessioner att hållas som webbaserade workshoppar.

Dagordning

Session 1 – Den nya allmänna gruppundantagsförordningen

Tisdagen den 18 april – 11:00–12:30 CEST

Session 2 – Lagen om gigabitinfrastruktur, i kabeldragning

Tisdagen den 23 maj – 11:00–12:30 CEST

Session 3 – Satellitkonnektivitet

Tisdagen den 30 maj – 11:00–12:30 CEST

Session 4 – Offentliga samråd om stödordningar 

Tisdagen den 6 juni- 11:00–12:30 CEST

Session 5 – Statligt stöd, miljöanpassad upphandling och gemensamt utnyttjande av 5G-infrastruktur (järnvägsfallstudie)

Måndagen den 12 – tisdagen den 13 juni – fysiskt evenemang i Berlin på inbjudan av BCO Tyskland

Session 6 – Uppdatering av det digitala decenniet (bekräftas senare)

Tisdagen den 20 juni – 11:00–12:30 CEST

Session 7 – BCO-portalen om inlägg

Tisdagen den 27 juni – 11:00–12:30 CEST

Session 8 – Nya riktlinjer för bredbandsinvesteringar (bekräftas senare)

Tisdagen den 4 juli – 11:00–12:30 CEST

Bakgrund till tvisten

Dessa möten anordnas av BCO:s stödenhet för nätverk i partnerskap med generaldirektoraten för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT). Regional- och stadspolitik (REGIO). Jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI). och konkurrens (COMP). som en del av ett kunskapsutbytesprogram för kapacitetsuppbyggnad som syftar till att ansluta och stärka BCO-nätverket, stödja bredbandsutbyggnaden i stads-, landsbygds- och avlägsna regioner och bidra till att uppnå EU:s mål för digital konnektivitet.

Dokument

BCO Network WebSeries 10 Agenda
Hämta