Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid
Call for tenders | Publikation

Pilotprojekt: EU:s observatorium för innovationsupphandling

Med denna upphandling vill EU-kommissionen inrätta ett observationsorgan som följer nationella politiska ramar/initiativ och investeringar i innovationsupphandling i den digitala ekonomin runt om i Europa och som engagerar offentliga upphandlare, beslutsfattare och medborgare i hela Europa för att utbyta god praxis. Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna ansökningsomgång uppmanas att lämna anbud senast den 6 oktober 2022 via det elektroniska inlämningssystemet (e-anbud) som finns på TED:s webbplats för e-upphandling (ref. CNECT/2022/OP/0055).

Att använda offentliga investeringar på ett smart sätt för att påskynda införandet av innovativa lösningar är avgörande för en framgångsrik digital, grön ekonomisk återhämtning. Europa måste höja sig för att upprätthålla sin globala konkurrenskraft. Målet är att öka den politiska synligheten och drivkraften i länderna runt om i Europa för att åstadkomma detta. Ett ökat politiskt engagemang med fortsatt regelbunden EU-omfattande övervakning kan förstärka effekterna av ekonomiska återhämtningsplaner. Det kan uppmuntra länder att fastställa högre ambitioner för att modernisera de offentliga tjänsterna med mer avancerade lösningar, vilket samtidigt skapar arbetstillfällen med högt värde, även för innovativa nystartade företag och små och medelstora företag.