Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikation

Pilotprojekt ”En europeisk offentlig sfär: ett nytt medieutbud på nätet för unga européer ”

Genom denna förslagsinfordran genomförs Europaparlamentets andra pilotprojekt ”En europeisk offentlig sfär: ett nytt medieutbud på nätet för unga européer ”. I likhet med förra året söker man in förslag från konsortier som samlar minst 5 medieorganisationer från minst 5 EU-medlemsstater för att producera dagligt, tankeväckande innehåll från hela Europa kring aktuella frågor, särskilt riktat till unga européer.

Genom denna förslagsinfordran genomförs Europaparlamentets andra pilotprojekt ”En europeisk offentlig sfär: ett nytt medieutbud på nätet för unga européer ”. En liknande ansökningsomgång offentliggjordes 2020 för projekt som inleddes 2021.

Pilotprojektets mål

Ökad tillgång till onlineinformation, på olika språk, om europeiska ämnen som påverkar ungdomar i hela EU, som presenteras i engagerande format och genom flera olika synpunkter. Inleda diskussioner och ungdomsevenemang.

Förväntade resultat

  • Samarbete mellan minst 5 medieorganisationer från 5 EU-medlemsstater.
  • Skapande av dagligt, tankeväckande innehåll kring aktuella frågor, genom innovativa gränsöverskridande redaktionella processer.
  • En utåtriktad plan för att nå ut till så många unga européer som möjligt.
  • Distribution via egna kanaler, partnerwebbplatser, bloggar och/eller sociala medier.
  • Inleda diskussioner och ungdomsevenemang.

Budgeten för 2004

Den totala tillgängliga budgeten uppgår till 2 miljoner euro.

Den högsta medfinansieringssatsen är 70 % av de stödberättigande kostnaderna. De sökande kan föreslå en lägre medfinansieringssats.

Kommissionen räknar med att finansiera 2 förslag. Det högsta bidraget fastställs till 1,2 miljoner euro.

Tidplan

Sista ansökningsdag: 21 oktober 2021 kl. 24 centraleuropeisk tid

Föreslaget startdatum: Mars 2022

Föreslagen varaktighet 12–15 månader

Frågetecknen Svar

Frågor ska skickas till CNECT-YOUTH-MEDIA@EC.EUROPA.EU

Alla frågor och svar kommer att publiceras anonymt på den här sidan.

Dokument

00 Questions and answers - version 19 October (final)
Hämta 
01 Call for proposals (.pdf)
Hämta 
02 Grant application form (.docx)
Hämta 
03 Budget Form (.xlsx)
Hämta 
04 Financial viability checktool (.xls)
Hämta 
05 Declaration on honour (.docx)
Hämta 
06 Model grant agreement (.pdf)
Hämta 
07 Financial identification form (.pdf)
Hämta 
08 Legal entity form - private entity (.pdf)
Hämta 
09 Legal entity form - public entity (.pdf)
Hämta 
10 Privacy statement (.pdf)
Hämta