Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Årlig arbetsplan för 2022–23 Sammanfattning av det europeiska nätverket för bredbandskompetens

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskontor (BCO-nätverket) har offentliggjort en sammanfattning av sin årliga arbetsplan för 2022–23 och beskriver de viktigaste verksamheterna och ämnena för årets program för kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad.

Titel på kompositfotografi som avbildar flera digitala skärmar som flyter ovanför en digital tablett: Sammanfattning av arbetsplanen för BCO-nätverket 2022–23

Efter förlängningen av mandatet i april 2022 kommer BCO:s stödfunktion för nätverket att fortsätta sitt arbete till stöd för EU:s medlemsstater och regioner, liksom länder som Norge och länderna på västra Balkan, för att påskynda utbyggnaden av höghastighetsbredband till alla sina medborgare. För att göra detta samarbetar stödenheten nära med nätverket och Europeiska kommissionen för att utarbeta och genomföra ett årligt program för kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte.

Under 2022–23 kommer programmets fokusområden att omfatta följande: 

Politiska frågor och regleringsfrågor

 • Cybersäkerhet och dataskydd
 • Grön upphandling
 • GFC:s analys av bredbandstäckning
 • Direktivet om minskade kostnader för bredband
 • Verktygslåda för direktivet om kostnadsminskning
 • Smarta samhällen
 • Desi-indikatorer
 • Bredbandsriktlinjerna

Finansiering och projekt

 • Bredbandsplanering
 • Milstolpar i faciliteten för återhämtning och resiliens
 • Undervattenskablar
 • Yttersta randområdena
 • Bergsregioner
 • Kuponger och stimulans på efterfrågesidan
 • 5G-tillträdesmodeller i grossistledet
 • Samordning av fonderna
 • FSE Digitala ansökningsomgångar
 • EIB:s tekniska bistånd
 • Smarta byar
 • Sista kilometern i landsbygdsområden
 • Resultat av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse – Open RAN/Cloud and edge computing

Teknik

 • 5G för uppkopplad automatiserad mobilitet och andra användningsfall
 • Tjänster för användare på landsbygden
 • Deteuropeiska initiativet för satellitermed låg omloppsbana
 • Artificiell intelligens i bredbandsinfrastruktur och i samhället

Uppsökande verksamhet

 • Digitalt toppmöte för västra Balkan
 • Europeiska bergskonventionen om smarta berg

Läs mer 

Dokument

BCO-Network_AWP-Summary_2022-23
Hämta 

Contributor

Stödenheten för nätverket av europeiska bredbandskunskap