Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Rättsakten om cyberresiliens – faktablad

Genom lagen om cyberresiliens införs obligatoriska cybersäkerhetskrav för maskinvaru- och programvaruprodukter under hela deras livscykel.

Cyber Resilience Act - Factsheet

© European Union

I faktabladet beskrivs de viktigaste aspekterna av lagen, med början i dess huvudmål för 3.

Lagen kommer att

• Säkerställa att produkter med digitala delar som släpps ut på EU-marknaden har färre sårbarheter och att
tillverkarna förblir ansvariga för cybersäkerhet under en produkts hela livscykel. 
• Förbättra insynen i maskinvaru- och programvaruprodukters säkerhet.
• Företagsanvändare och konsumenter gynnas av bättre skydd.

Dokument

EN: Cyber Resilience Act factsheet
Hämta