Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Publikation

Utbyggnad av WiFi4EU i det yttersta randområdet Guadeloupe

Bouillante och Gourbeyre, två städer i Karibiska havet i Guadeloupe (Frankrike), har framgångsrikt genomfört WiFi4EU-initiativet. De är exempel på hur projektet har påverkat även de yttersta randområdena i Europa.

Guadeloupe ligger i Karibiska havet och är ett av Europas yttersta randområden. Hittills har flera städer i Guadeloupe genomfört WiFi4EU-initiativet, t.ex. Bouillante och Gourbeyre, två av öns mest besökta städer. De har installerat WiFi4EU-hotspots på flera platser, och borgmästarna i båda städerna erkänner att initiativet har varit mycket användbart, inte bara för turister utan också för invånarna.

Gourbeyre är en stad med turistintresse på grund av sina historiska och naturliga platser samt året runt småbåtshamnen. ”WiFi4EU ökar vår kommuns attraktionskraft och utveckling”, säger Claude Edmond, borgmästare i Gourbeyre. ”I denna digitala värld är det mycket viktigt att hålla kontakten.” Han erkände också initiativets betydelse för de invånare som inte har råd med sitt eget internetabonnemang. Tack vare WiFi4EU-initiativet kan de ha gratis och snabb uppkoppling på offentliga platser.

Bouillante har också flera platser där besökarna kan utnyttja WiFi4EU-anslutningen, t.ex. stadshuset, strandfronten, idrottshallen och det kommunala mediebiblioteket. ”Det är en turist- och landsbygdskommun”, som vice borgmästare Kevin Absalon, och ett av de mest besökta dykresmålen under vatten, med över 100 000 turister varje år för att njuta av sin naturskönhet.

Regionen Guadeloupe har gjort kontinuerliga ansträngningar för att genomdriva digitaliseringen av ön, utveckla offentliga e-tjänster och stärka tillgången till digital utbildning och digitalt företagande. WiFi4EU-initiativet har genomförts i linje med dessa insatser för att uppnå en sammanhållen och inkluderande digital utveckling.