Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Faktablad om destinationslandskapet

På den här sidan hittar du viktig information om projektet DestinE (DestinE).

two globes representing Destination Earth's digital twins model

Destination Earth (DestinE) kommer att tillhandahålla en unik digital modelleringskapacitet för jorden för att förbättra EU:s förmåga att övervaka och modellera miljöförändringar, förutsäga extrema händelser och anpassa EU:s åtgärder och politik till klimatrelaterade utmaningar. Destine bygger på EU:s investeringar i högpresterande datorsystem, massiva rymddatakällor och socioekonomiska datakällor som står till vårt förfogande, och på den europeiska spetskompetensen inom data och AI-teknik.

Dokument

EN: Destination Earth (DestinE) factsheet (.pdf)
Hämta