Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikation

EU:s bredbandsfinansiering 2021–2027

Broschyren innehåller en översikt över de finansiella verktyg som kommissionen har ställt till förfogande för att främja bredbandsinvesteringar i Europeiska unionen.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Europeiska unionen har satt upp ambitiösa konnektivitetsmål. I kommissionens förslag till digital kompass anges ambitionen att alla europeiska hushållsenast 2030 ska omfattas av ett gigabitnät och att alla befolkade områden ska omfattas av 5G.

Ambitiösa konnektivitetsmål måste åtföljas av lika ambitiösa och starka finansieringsinstrument. I denna broschyr ges en översikt över de olika finansiella verktyg som Europeiska unionen har ställt till förfogande för att stödja medlemsstater och privata investerare. 

I följande ordning: 

Datoteke za prenos

EU Funding for Broadband 2021-2027
Prenesi