Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Europeiska halvledarakten: Arbetsdokument från avdelningarna

Syftet med detta arbetsdokument är att förklara varför Europa måste agera nu för att ta itu med brister i viktig kompetens och tillverkning av chip och anläggningar för att säkerställa sin motståndskraft mot störningar i leveranskedjan.

European Chips Act

Detta arbetsdokument från kommissionens avdelningar innehåller också ytterligare information om motiven bakom de föreslagna åtgärderna i de 3 pelare som ligger till grund för förslaget och förklarar ytterligare genomförandet av dem. Detta skulle inte ha varit möjligt utan en panoramisk beskrivning av halvledarvärdekedjans egenskaper, viktiga marknads- och tekniktrender och möjligheter, med tanke på komplexiteten i det tekniska sammanhanget och halvledarekosystemet.

Syftet med arbetsdokumentet är också att belysa den pågående krisen och den avgörande roll som halvledare har fått i ett globalt sammanhang. Halvledare står faktiskt i centrum för geopolitiska intressen. Ledande ekonomier är angelägna om att säkra sin försörjning med de mest avancerade chippen med betydande investeringar, eftersom detta i allt högre grad skapar förutsättningar för deras förmåga att agera ekonomiskt, industriellt och militärt, vilket är drivkrafterna bakom den digitala omvandlingen.

Dokument

European Chips Act: Staff Working document (.pdf)
Hämta