Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Success story | Publikation

Europeiska kommissionens stordataverktyg hjälper European Blood Alliance att undersöka covid-19-konvalescensplasmaterapi

Den europeiska blodalliansen (EBA) har arbetat tillsammans med Europeiska kommissionen för att skapa och förvalta en EU-omfattande öppen plattform för insamling av uppgifter om covid-19-konvalescentplasmaterapi.

När alla länder gick in i kapplöpningen om att hitta ett botemedel mot covid-19 tyder de senaste rönen på att antikroppar i blodet hos tillfrisknade patienter kan användas för konvalescentplasmabehandling vid behandling av covid-19-patienter.

Den europeiska blodalliansen (EBA) arbetade tillsammans med Europeiska kommissionen (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och GD Informationsteknik) för att skapa och förvalta en EU-omfattande, öppen plattform för insamling av uppgifter om covid-19-konvalescentplasmaterapi. Syftet med projektet var att stödja forskning om denna lovande behandling av covid-19-patienter genom att konsolidera EU-belägg och tillhandahålla genomförbara, datadrivna insikter om behandlingens säkerhet och effektivitet. 

Hur har BDTI bidragit till?

EU-kommissionen kopplar samman Europas nationella digitala landskap genom digital infrastruktur.

Testinfrastrukturen för stordata har hjälpt offentliga förvaltningar och projekt som leds av den offentliga sektorn att förbättra medborgarnas upplevelse, öka den offentliga förvaltningens effektivitet och främja näringslivet genom stordata.

BDTI gav EBA och GD Hälsa och livsmedelssäkerhet en användarfärdig, virtuell miljö som kan samla in och analysera data från olika blodcentraler, sjukhus, kliniska prövningar och en bredare övervakad användning av behandlingen. Detta inbegrep data om konvalescentplasmadonatorer, plasmauppsamlingsprocessen, plasmakomponenter såsom antikroppar och resultat för patienter efter transfusioner. 

Genom att identifiera och analysera information som är relevant för plasmadonationer och transfusioner utifrån den stora mängd data som tillhandahålls av sjukhus och blodtjänster som deltar, har detta projekt bidragit till att utveckla effektiva, säkra och datadrivna metoder för konvalescent plasmaterapi. En öppen databas stödde forskares dataanalys eftersom de arbetade för att utveckla denna nya behandling och en bättre förståelse av covid-19 och skulle kunna rädda många liv i framtiden. 

BDTI mot covid-19

BDTI stödde sjukhus och kommuner i kampen mot covid-19, och ett antal pilotförfrågningar om detta togs redan emot.