Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Europeiska filmforumet: Framtidsutsikter för den audiovisuella industrin i Europa

Kreativa Europa Media anordnade en EFF i den 71:a upplagan av Berlins internationella filmfestival

Pandemin har skapat enorma störningar inom den bredare audiovisuella industrin. Tiden är svår, men det finns fortfarande skäl att önska: Europeiska kommissionen har lanserat ett nytt program Kreativa Europa för perioden 2021–2027 med en betydande ökning av budgeten och särskilt för 2021 och 2022 för att göra det möjligt för industrin att återhämta sig från covid-19-pandemin. Dessutom har den antagit en handlingsplan för medier och audiovisuella medier som för första gången anger den betydelse som Europeiska kommissionen fäster vid den bredare mediesektorn i Europa.

Du kan nu ladda ner rapporten och återge sessionen:

Datoteke za prenos

EFF at Berilnale 2021 - Speakers (.pdf)
Prenesi 
Summary Report: Perspectives for the Future of the Audiovisual Industry in Europe
Prenesi