Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

”European News Media Forum: industriell omvandling ”i korthet

Den 29 november 2021 anordnade kommissionen den andra upplagan av European News Media Forum, med fokus på sektorns industriella omvandling.

Evenemanget omfattade 7 tematiska sessioner som återspeglade viktiga frågor för industrins motståndskraft och omvandling, såsom nya företags- och intäktsmodeller, nya sätt att engagera publiken, mångfald, mediekonvergens, nya format och partnerskap. 

En diversifierad grupp av ledande europeiska mediechefer från radio-, press-, tv- och multimediesektorerna anslöt sig från hela Europa och resten av världen. Kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden, Thierry Breton, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, Věra Jourová och Europaparlamentsledamoten Dace Melbārde, yttrade sig också. 

Diskussionerna underströk de europeiska medieorganisationernas intresse av innovation, gemensamma insatser och partnerskap för att behålla publik och intäkter. Över 500 personer deltog både i Bryssel och online för att följa sessionerna, diskutera med talare och dela med sig av sina åsikter. 

Här kan du läsa programmet, läs vår uttömmande rapport här och fundera på diskussionerna i videoklippen nedan.

Se forumet

Inledningssession

18 månader efter pandemin håller medielandskapet på att förändras. Var står vi i nyhetsmediernas konsumtion? Vilka är de viktigaste tendenserna under denna period, och vilka är möjligheterna för framtiden?

Sammanträde 1: Innovationer för att generera intäkter 

Mot bakgrund av sjunkande intäkter är det av yttersta vikt att bygga upp nya, starka affärsmodeller. Vilka är de senaste innovationerna? Vad blir reklamintäkterna?

Sammanträde 2: Att bygga upp en hållbar och oberoende modell 

Medieorganisationer måste utveckla nya strategier för att uppnå ekonomiskt oberoende. Vad står för en oberoende mediesektor i dag? Hur kan man hitta en hållbar modell i kristider?

Sammanträde 3: Engagera samhällen 

Mot bakgrund av den ökade konkurrensen håller många medieorganisationer på att anpassa och återuppfinna sitt förhållande till sin publik för att behålla dem och erbjuda dem kvalitetsinnehåll som talar till dem. Vilka är deras nya tillvägagångssätt?

Sammanträde 4: Nyheter som talar med alla målgrupper 

Mot bakgrund av den ökande efterfrågan på ökad delaktighet blir medieorganisationerna allt mer medvetna om sitt ansvar och sin inverkan. Hur tar de itu med mångfald? Hur passar den in i deras affärsmodeller?

Sammanträde 5: Mediekonvergens och medieförtroende

Konvergens av medier och innehåll online samt sammankoppling av enheter är definitivt tendenser. Hur anpassar sig mediegrupper och medieaktörer? Hur ser de till att människor kan lita på det innehåll som delas på nätet?

Sammanträde 6: Utveckling av nya format 

Medborgarna vänder sig i allt högre grad till mer visuella och interaktiva onlineformat, och oftast via plattformar som samlar in nyheter. Hur anpassar nyhetsmedieorganisationer till denna nya efterfrågan? 

Sammanträde 7: Partnerskap och mediepluralism 

En rad olika partnerskap och finansieringsmodeller har potential att erbjuda strategier för innovation och stödja nyhetsmedieorganisationernas oberoende. Vilka företag kan medieföretag vända sig till?

Visa upp projekt

Dessa projekt utgör de europeiska mediernas insatser för att stärka sektorn. Det pågår en övergripande studie om genomförbarheten av en europeisk plattform för delning av innehåll och ett konkret exempel på innovation och samarbete inom radiosektorn.

Avslutande sammanträde: Framtiden 

Den europeiska marknaden är mycket diversifierad. Vid sidan av tendensen till mediekonsolidering fortsätter en rad regionala och lokala aktörer att leverera högkvalitativa nyheter till våra samhällen. Vad håller framtiden? Hur kan vi förena innovation, konsolidering och mångfald? 

Bakgrundsinformation

Kommissionen för regelbundna diskussioner med nyhetsmediebranschen genom European News Media Forum (ENMF), i syfte att arbeta för en innovativ agenda för nyhetsmedier som kan hjälpa sektorn att blomstra i den digitala ekonomin och det digitala samhället. Dialogen inleddes i mars 2021 med en första upplaga om journalisters säkerhet.

Related content

European News Media Forum: industriell omvandling – sammanfattande rapport

Report / Study | 21 januar 2022

Det andra europeiska nyhetsmedieforumet (ENMF) fokuserade på utmaningar och innovationer inom europeiska nyhetsmedieorganisationer och tittade på viktiga ämnen för branschen: inkomstflöden, affärsmodeller, samhällsengagemang, mångfald, mediekonvergens, nya format och partnerskap.