Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikation

VANLIGA FRÅGOR: Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Få svar på dina frågor om europeiska digitala innovationsknutpunkter och programmet för ett digitalt Europa.

FAQ: European Digital Innovation Hubs

Syftet med detta dokument är att ge svar på de vanligaste frågorna om europeiska digitala innovationsknutpunkter inom programmet för ett digitalt Europa. Den ersätter inte förordningen om ett digitalt Europa, arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2021–2022 och texten i inbjudan att lämna förslag, som är de officiella hänvisningarna.
Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon av de synpunkter som uttrycks i detta dokument.

För specifika frågor, vänligen kontakta CNECT-DIH@ec.europa.eu

Ladda ner FAQ-dokumentet (.pdf)