Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Publikation

VANLIGA FRÅGOR: Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Hitta svar på dina frågor om europeiska digitala innovationsknutpunkter och programmet för ett digitalt Europa.

Syftet med detta dokument är att ge svar på de vanligaste frågorna om europeiska digitala innovationsknutpunkter inom programmet för ett digitalt Europa. Den ersätter inte förordningen om ett digitalt Europa, arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2021–22 och texten till inbjudan att lämna förslag, som är de officiella referenserna.
Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon av de synpunkter som framförs i detta dokument.

För särskilda frågor, kontakta CNECT-DIH@ec.europa.eu

Ladda ner dokumentet med vanliga frågor (pdf)