Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Finansiering av pilotprojekt och förberedande åtgärder på området ”Kommunikationsnät, innehåll och teknik” och om antagande av arbetsprogrammet för 2022

För att säkerställa genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder på området ”Kommunikationsnät, innehåll och teknik” enligt bilagan är det nödvändigt att anta ett årligt finansieringsbeslut, som utgör det årliga arbetsprogrammet för 2022.

Dokument

1) Commission decision
Hämta 
2) Annex to the Commission decision
Hämta