Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Republiken Korea – Europeiska unionens digitala partnerskap

Den 28 november 2022 inleddes ett nytt digitalt partnerskap mellan Europeiska unionen och Republiken Korea.

Detta framtidsinriktade partnerskap kommer att stärka samarbetet mellan betrodda och tekniskt avancerade partner på det digitala området, vilket är avgörande för de europeiska och sydkoreanska ekonomiernas hållbara framsteg och för våra handels- och investeringsförbindelser. 

Det kommer att främja gemensamt arbete med halvledare, nästa generations mobilnät, kvant- och högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens, plattformar, data och färdigheter.

Mer information finns i den fullständiga texten till det digitala partnerskapet