Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Studie till stöd för konsekvensbedömningen av AI-förordningen

Denna studie stöder konsekvensbedömningen av kommissionens förslag till förordning om en europeisk strategi för artificiell intelligens (AI).

Dokument

Study supporting the impact assessment of the AI regulation (.pdf)
Hämta