Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Se den strukturerade dialogen om journalisters säkerhet

Den 23–25 mars 2021 anordnade kommissionen en strukturerad dialog om journalisters säkerhet inom ramen för den första upplagan av European News Media Forum.

Dialogen var ett centralt steg i utarbetandet av kommissionens rekommendation om att garantera journalisters säkerhet i EU, och en rad berörda parter deltog, bland annat företrädare för journalisterna och nyhetsmedierna, självreglerande organ (medie- och pressråd), det civila samhället, internationella organisationer samt företrädare för medlemsstaterna och deras medietillsynsmyndigheter. Evenemanget innehöll viktiga anföranden av vice ordförande Jourová, kommissionsledamot Breton och kommissionsledamot Dalli.

Den strukturerade dialogen omfattade fyra tematiska moduler som återspeglar de nyckelområden som kommissionen avser att ta upp i den kommande rekommendationen. Dessa rör journalisters verksamhet på fältet och covid-19-utbrottets inverkan på deras yrke, journalisters fysiska säkerhet och onlinesäkerhet och deras digitala egenmakt samt situationen för kvinnliga journalister och journalister som företräder minoriteter.

Du kan fånga upp vad som diskuterades i varje panel i videoklippen nedan. 

Dag ett: 23 mars 2021

Modul I: Journalister på fältet – säkerställa journalisters oinskränkta verksamhet och ta itu med covid-19-pandemins inverkan på journalistsamhället

Dag 2 24 mars 2021

Modul IIa: Skydd av journalister – garantera journalisters fysiska säkerhet

Modul IIb: Skydd av journalister – hantering av hot på nätet och digital egenmakt

Dag 3 25 mars 2021

Modul III: Journalister och jämlikhet – ta itu med könsrelaterade attacker och stödja journalister som företräder minoriteter 

GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik uppmanar alla berörda parter att lämna riktade skriftliga bidrag som tar upp frågorna i diskussionsunderlaget. De ska skickas per e-post till generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) senast den 9 april 2021.