Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Direktivet om webbtillgänglighet – övervakningsrapporter

Enligt direktivet om webbtillgänglighet ska medlemsstaterna vart tredje år rapportera om resultaten av sin övervakning. Medlemsstaterna har offentliggjort rapporterna från den första övervakningsperioden på sina nationella webbplatser.

Fyra personer tittar på diagram och diagram på ett bord

Medlemsstaterna måste regelbundet informera Europeiska kommissionen om genomförandet av direktivet om webbtillgänglighet.

Vart tredje år ska de offentliggöra en rapport om resultatet av övervakningen och om verkställighetsåtgärderna. 

De första officiella rapporterna av detta slag är länkade nedan. Förteckningen kommer att uppdateras i takt med att kommissionen får ytterligare anmälningar.

Eftersom rapporterna skrivs och offentliggörs av medlemsstaterna är kommissionen inte ansvarig för deras innehåll eller tillgänglighet.

Observera att rapporterna är avfattade på medlemsstaternas nationella språk. En maskinöversättning (*) till engelska tillhandahålls för enkelhetens skull.

Nästa serie rapporter ska läggas fram i december 2024.

Medlemsstaterna förtecknas nedan i den officiella protokollordningen (alfabetisk ordning på medlemsstaternas egna språk).

Om du finner felaktig information kan du kontakta CNECT-WAD@ec.europa.eu

 • Belgien: FR, NL, EN*
 • Bulgarien: BGEN*
 • Tjeckien: CZ: EN*
 • Danmark: DK: EN*
 • Tyskland: DE KL. EN*
 • Estland: ET KL. EN*
 • Irland: EN
 • Grekland: EL: EN*
 • Spanien:  ES: EN*
 • Frankrike: ännu inte tillgängligt
 • Kroatien:  KROATIEN: EN*
 • Italien: IT: EN*
 • Cypern: ännu inte tillgängligt
 • Lettland: LV XXI EN*
 • Litauen: LT RÅDET EN*
 • Luxemburg: EN 
 • Ungern: HU: EN*
 • Malta: EN
 • Nederländerna: NL: EN*
 • Österrike: De italienska myndigheternaska ha följande lydelse: DE KL. EN*
 • Polen: PL: EN*
 • Portugal:  PT - EN
 • Rumänien: RO: EN*
 • Slovenien: SL KL. SV
 • Slovakien: SK: EN*
 • Finland: FIEN*
 • Sverige: SE KL. EN*
 • Förenade kungariket * *: EN

(*) Maskinöversättning är helt automatiserad och innebär inget mänskligt ingripande. Europeiska kommissionen garanterar inte riktigheten och tar inget ansvar för eventuella fel. Visst innehåll (t.ex. bilder) kanske inte översätts på grund av systemets tekniska begränsningar.

Användning av maskinöversättning på Europa.eu

(* *) i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen föreskrivs en övergångsperiod som löpte ut den 31 december 2020. Under övergångsperioden var unionsrätten, med några få undantag, tillämplig på och i Förenade kungariket.

Contributor

cnect-wad-team@ec.europa.eu