Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Webbinarium om verktyget för bedömning av digital mognad

Ett webbinarium hölls den 12 januari för att presentera det slutliga frågeformuläret för DMA och den åtföljande användarhandboken. Under detta webbinarium presenterades en metod för att bedöma den digitala mognaden hos de europeiska digitala innovationsknutpunkterna.

I och med lanseringen av programmet för ett digitalt Europa kommer en ny generation av europeiska digitala innovationsknutpunkter att finansieras för att påskynda den digitala omvandlingen av små och medelstora företag, medelstora börsnoterade företag och organisationer inom den offentliga sektorn i hela EU. Med detta i åtanke kommer framstegen i fråga om digital mognad för varje EDIH-mottagare att mätas med hjälp av ett nytt verktyg för bedömning av digital mognad (.pdf).  Användningen av verktyget kommer att vara obligatorisk för europeiska digitala innovationsknutpunkter i deras insatser med små och medelstora företag för att säkerställa korrekt jämförbarhet och aggregering av data på regional/nationell nivå/EU-nivå för de rapporteringskrav som fastställs i programmet för ett digitalt Europa.

Mötet presenterade i detalj det slutliga frågeformulär som kommer att genomföras och informerade deltagarna om när och hur det ska användas.  Den nya DMA-handboken (.pdf) presenterades också.

Evenemangets dagordning:

  • Ett politiskt övervakningsverktyg för EDIH-gemenskapen
  • Den senaste utvecklingen i rättsakten om digitala marknader
  • Moduler, dimensioner och frågor för rättsakten om digitala marknader + fråga A
  • Utvärderingskriterier för rättsakten om digitala marknader, resultatindikatorer + Fråga A
  • Europeiska digitala innovationsknutpunkter och innovationsradar + Frågor A
  • DMA:s IR manual för europeiska digitala innovationsknutpunkter + Fråga A
  • Slutliga kommentarer

Presentation (.pdf) och inspelning

Related content

Webbinarium om verktyget för bedömning av digital mognad

Event | 12 januar 2022

Ett webbinarium kommer att hållas den 12 januari kl. 10:00–12:00 centraleuropeisk tid för att presentera det slutliga frågeformuläret för DMA och den tillhörande användarhandboken. Under detta webbinarium kommer en metod för att bedöma den digitala mognaden hos de europeiska digitala innovationsknutpunkterna att presenteras.