Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikation

Workshop om tillverkning av dataområden, sammanfattning av resultaten

Sammanfattning med presentationer och rapport om de viktigaste slutsatserna från workshoppen om vilka rollstandarder som gäller för datadelning.

Detta webbinarium gav en översikt över standarder för datadelning vid tillverkning och diskuterade hur de kan utgöra byggstenar för tillverkningsdataområden.

Rapporten med de viktigaste slutsatserna finns här och nedan finns alla presentationer som ges vid evenemanget.

Under de kommande månaderna kommer vi att koncentrera oss på hur vi kan stödja matchning och hur vi kan gå vidare mot massiv utplacering. Nästa webbinarium planeras till maj10. 

Den 12 maj anordnar GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag ett webbinarium för att forma europeisk tillverkning: Den avancerade teknikens roll

Den 28 maj kommer undersökningen om industriavtal att anordna en workshop (endast med inbjudan) om politiska rekommendationer för industriavtal i nuvarande och framtida digitala värdekedjor och deras inverkan på den europeiska konkurrenskraften.

Presentationerna samlade in olika perspektiv, från användare, leverantörer, standardiseringsorganisationer och små och medelstora företag.

Dokument

MDS-WS_2021-03-16_01_summary results.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_02_standards in MDS_Paindaveine.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_03_IMR AAS.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_04_IDTA-MBölke.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_05_AAS_in_one_Industrial_use_case_at_MONDRAGON.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_06_Learnings_I40_Roadmap_and_LNI40_Gayko.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_07_Premek_real time data sharing in the production process.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_08_pk bc_final_NSAI.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_09_trusted data exchange_Sträter.pdf
Hämta 
MDS-WS_2021-03-16_10_EFFRA_CF2__Standards_DataSpaces.pdf
Hämta 
Manufacturing Data Spaces _slido-ideas.pdf
Hämta 
Manufacturing Data Spaces_slido poll results.pdf
Hämta