Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

10,000 EU-finansierade innovationer med marknadspotential är nu mer synliga och tillgängliga för potentiella investerare

Innovationsradar, den största databasen med EU-finansierade innovationer med marknadspotential, har nått en viktig milstolpe med 10,000 innovationer på plattformen.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Innovationsradarns mål, som lanserades 2015, är att göra resultaten av EU:s innovationsfinansiering lätta att upptäcka för alla, särskilt investerare. EU stöder nu de relevanta teamen för att söka tillväxtkapital från privata investerare genom EU-finansierade stödåtgärder såsom Dealflow.eu som aktivt använder underrättelser från innovationsradar. Detta har lett till att innovatörer som stöds av Dealflow redan har anskaffat totalt över 300 miljoner euro i kapital sedan det lanserades 2020.

Mariya Gabriel, kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, säger:

Innovation Radar har på en plats samlat tusentals innovationer inom vetenskap och teknik som finansieras av EU, vilket gör dem mer tillgängliga för entreprenörer och investerare och stärker deras affärspotential. Denna växande intelligens är ett värdefullt verktyg som en del av våra insatser för att föra forskningsresultat närmare marknaden och driva på innovation.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, säger:

Som en ledande kraft inom forskning och innovation har EU en mängd spetsprojekt till följd av sin finansiering. Innovationsradar är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för oss att följa denna banbrytande utveckling och identifiera nästa generation av industriledare i EU, vilket säkerställer vår konkurrenskraft på den globala marknaden.

Innovationsradar har redan analyserat resultaten av en fjärdedel av alla forsknings- och innovationsåtgärder som inletts inom ramen för Horisont 2020. Dessa projekt har fått över 10 miljarder euro i EU-finansiering.

Närmare upplysningar

Webbplatsen för innovationsradar 

Ytterligare information och framgångshistorier