Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

2021 års innovationspris lockar vinnare till gröna och digitala innovationer

EU-kommissionen har delat ut priser till några av de mest lovande innovationerna i Europa som har uppstått genom EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt.

innovation radar logo representing a target with text "innovation radar prize winner"

Innovation Radar, European Commission

 MetGen från Finland tilldelades 2021 års övergripande innovationspris. Deras hållbara biobaserade tillsats för fiberbaserade förpackningsskivor ger bättre hållfasthet och fuktbeständighet hos pappförpackningar. Genom att se till att det inte finns några petrokemiska produkter i kartongen är det dessutom lättare att återvinna förpackningen och att mindre av dem hamnar i deponier.

Vinnarna valdes också ut i ytterligare tre priskategorier.

För det första vann vinnaren av ”Innovative Sustainability Tech ” C2CA-teknik från Nederländerna, som har utvecklat ett patenterat system för återvinning av byggmaterial, vilket har lett till minskade utsläpp av växthusgaser.

För det andra vann vinnaren av priset ”Innovative Health Tech” React4Life från Italien för deras organisk-on-a-chip-lösning som stöder utvecklingen av individanpassade läkemedel och kan påskynda utvecklingen av nya behandlingar.

Slutligen vann Kypo från Tjeckien kategorin ”störande innovation” för sin plattform för cybersäkerhetsutbildning med öppen källkod, vilket bidrar till att åtgärda bristen på cybersäkerhetskompetens i Europa. Vid det årliga evenemanget Innovation Radar den 21 oktober lade 12 finalister från hela Europa fram sina planer på att marknadsföra sina banbrytande innovationer, som har fått stöd av EU, till en jury av investerare och företagare.

Innovationsradar är ett kommissionsinitiativ som lyfter fram innovationer från forsknings- och innovationsprojekt som finansieras av EU inom Horisont 2020 och Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram för 2014–2020 respektive 2021–2027. Denna årliga tävling har hållits sedan 2015 och delas ut till de bästa EU-stödda innovatörerna som har utvecklat lösningar som kan nå ut till marknaden.

Närmare upplysningar