Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

20:e upplagan av Safer Internet Day: att göra internet bättre och säkrare för barn och ungdomar

Tidigare i veckan firade kommissionen den 20:e upplagan av Safer Internet Day som syftar till att göra det möjligt för barn och ungdomar runtom i världen att använda digital teknik på ett säkert och mer ansvarsfullt sätt.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

För att uppmärksamma tillfället har kommissionen publicerat sin barnvänliga version av strategin för ett bättre internet för barn på alla officiella EU-språk och på ukrainska. Den har också publicerat en barnvänlig version av förklaringen om digitala principer tillsammans med ett onlinespel om digitala principer, så att barn och ungdomar kan lära sig mer om sina rättigheter i den digitala världen.

Det finns omkring 80 miljoner människor under 18 år i EU. Under det senaste året har EU infört ett antal verktyg som omfattar åtgärder för att skydda och stärka unga människor på nätet. Det handlar bland annat om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer, som har särskilda åtaganden när det gäller barn på nätet. Det undertecknades av ordförandena för kommissionen, Europaparlamentet och rådet i december 2022. Dessutom införs genom rättsakten om digitala tjänster, som trädde i kraft i november 2022, strikta regler för att skydda minderårigas integritet, säkerhet och trygghet, och den europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK +) kommer att förbättra åldersanpassade digitala tjänster och bidra till att säkerställa att alla barn skyddas, ges egenmakt och respekteras online.

Dubravka Šuica, vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, säger följande: 

I allt vårt arbete strävar vi efter att se till att barns rättigheter gäller online, eftersom de gäller offline. Vi förenar krafter och idéer för ett bättre och säkrare internet med lika möjligheter och spännande upptäckter för alla barn. Vi hjälper till att bygga upp digitala färdigheter och mediekompetens hos barn och ungdomar tillsammans med dem för att se till att de till fullo och i lika hög grad inkluderas i den digitala omställningen, i EU och globalt.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden:

Efter 20 års upplaga av Safer Internet Day har EU mycket att vara stolt över. Den har byggt upp en verktygslåda för att stärka och skydda barn och ungdomar i hela EU och se till att nästa generation har digital kompetens och förtroende. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för ett bättre internet, bland annat med uppförandekoden om åldersanpassad utformning som vi snart kommer att starta.

Videomeddelanden inför 20-årsdagen av Safer Internet Day: