Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Uppförandekoden om desinformation Kommissionen välkomnar nya potentiella deltagare och efterlyser en kraftfull och snabb översyn

Frågan om desinformation står fortfarande högt uppe på kommissionens dagordning. Åtta nya potentiella deltagare i uppförandekoden om desinformation anslöt sig till processen för översyn av uppförandekoden vid gårdagens möte för deltagande aktörer. De uttryckte sin beredvillighet att göra åtaganden inom ramen för den förstärkta uppförandekoden.

graphic showing words fake and fact