Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid
Press release | Publikation

Kommissionen uppmanar telekomoperatörer att fortsätta hjälpa flyktingarna att hålla kontakten

Det är mycket viktigt att ukrainare har tillgång till överkomlig konnektivitet för att kunna hålla kontakten med sina familjer och vänner.

composite of Ukraine and EU flag

Efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina har miljontals människor flytt till EU – och det är viktigt att ukrainarna har tillgång till konnektivitet till överkomliga priser för att kunna hålla kontakten med sina familjer och vänner. Därför uppmanar kommissionen EU:s och Ukrainas telekomoperatörer att förlänga sitt avtal som tillåter flyktingar från Ukraina att använda sina mobiltelefoner utan, eller bara låga, roamingavgifter under tre månader.

Det gemensamma uttalandet, som stöddes av Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, undertecknades den 8 april och den inledande tremånadersperioden löper nu ut. De 38 undertecknarna omfattar europeiska operatörer och alla mobiloperatörer från Ukraina. En bedömning som offentliggjorts av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) visar att avtalet mellan operatörerna var mycket framgångsrikt. Det gergoda skäl att fortsätta med arrangemanget och kommissionen uppmanar aktörerna att upprätthålla de frivilliga åtagandena.

Utöver roaming till ett överkomligt pris har hittills 2.5 miljoner SIM-kort distribuerats av EU:s telekomföretag till ukrainare som flytt från sitt land, och wifi-hotspots har inrättats vid gränserna och skyddsrum. Det gemensamma uttalandet finns här