Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid
Digibyte | Publikation

Kommissionen lanserar en webbplats för att övervaka antagandet av viktiga internetstandarder i hela EU

Kommissionen har lanserat en webbplats för att övervaka spridningen av viktiga Internetstandarder.

Search bar looking for key internet standards

Den 24 november 2022 lanserade kommissionen EU:s webbplats för övervakning av införandet av internetstandarder.

Detta följer på det åtagande att arbeta för att främja användningen av internetsäkerhetsstandarder som tillkännagavs i EU:s strategi för cybersäkerhet från 2020 och tillkännagivandet av planen för en webbplats för övervakning i 2022 års standardiseringsstrategi.

På webbplatsen beskrivs den nuvarande nivån på införandet av en uppsättning internationellt överenskomna internetstandarder i hela EU. Dessa internetstandarder anses vara nödvändiga för att säkerställa öppenhet, interoperabilitet och cybersäkerhet för internetkommunikation.

Webbplatsen är inriktad på följande 5 kategorier av internetstandarder:

  1. Sök – Hypertext Transfer Protocol (Hypertext Transfer Protocol)
  2. Dirigering – ömsesidigt överenskomna standarder för flygsäkerhet
  3. E-post – moderna standarder för e-postsäkerhet
  4. Namngivning – domännamnssystem
  5. Adressering – version av Internetprotokollet 6

Övervakningen av användningen av dessa standarder kommer att göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att främja god praxis och påskynda införandet av dem till stöd för EU:s vision om ett öppet, globalt och säkert internet.

För närvarande finns det 5 tekniska rapporter om Internetstandarder tillgängliga på webbplatsen, som tagits fram av kommissionens gemensamma forskningscentrum. Webbplatsen kommer att uppdateras var 6:e månad med den senaste informationen om införandet av internetstandarder i EU.

Bakgrund till tvisten

Kommunikationen via Internet styrs av en uppsättning internationellt överenskomna Internetstandarder. I takt med att tekniken utvecklas och hoten utvecklas är det viktigt att hålla dessa standarder uppdaterade för att förbättra internetsäkerheten.

Internetstandarder fastställs i samförstånd av Internet Engineering Task Force (IETF). De görs fritt tillgängliga och används på frivillig basis. Att använda de mest aktuella standarderna bidrar dock till att säkerställa säkerheten och tryggheten i våra aktiviteter och interaktioner på nätet. Detta inbegriper att minska skräppost och kränkningar av privatlivet, vidta åtgärder mot identitetsstöld, förbättra säkerheten samtidigt som man surfar och mer.

I EU:s strategi för cybersäkerhet för det digitala decenniet, som offentliggjordes i december 2020, beskrivs målet att ”påskynda införandet av viktiga internetstandarder, inbegripet IPv6 och väletablerade standarder för internetsäkerhet och god praxis för DNS, dirigering och e-postsäkerhet, utan att utesluta lagstiftningsåtgärder”.

På grundval av detta har generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik) genomfört en studie tillsammans med kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) som evidensbaserat underlag för eventuella kommande steg.

I EU:s standardiseringsstrategi från februari 2022 myntades sedan idén om en webbplats för övervakning av införandet av internetstandarder, som GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik och JRC började arbeta med. Den är inriktad på att övervaka införandet av internationellt överenskomna standarder. Detta stöder en positiv vision om ett öppet, globalt internet som EU står för och främjar globalt.